Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieprogramma

De studenten verdiepen hun reeds aanwezige expertise door zich te specialiseren in de zorgvraag van en het zorgaanbod aan personen met gezondheidsproblemen in complexe eerstelijnscontexten. Ze leren in een inter- en transdisciplinair terrein de rol van regisseur of van coördinator op zich te nemen, en verbreden zo hun reeds eerder verworven inzichten.

Het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg omvat 20 studiepunten verdeeld over 4 opleidingsonderdelen:

  • Organisatie van de eerste lijn (6 studiepunten)
  • Kwaliteitsmanagement (5 studiepunten)
  • Gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie (6 studiepunten)
  • Research and innovation in Primary Care (3 studiepunten)

De opleiding bestaat uit een module van 20 studiepunten. De opleiding wordt aangeboden in dagonderwijs. De lessen worden op donderdag georganiseerd zodat je de opleiding kan combineren met werken.

De evaluatie van de opleiding gebeurt per module tijdens de januari-examenzittijd. Het getuigschrift ‘Postgraduaat in coördinatie van de eerstelijnszorg’ ontvang je wanneer je geslaagd bent voor de examens van het respectievelijke postgraduaat.

Voor meer informatie over de inhoud en evaluatieactiviteiten per opleidingsonderdeel: zie de programmagids.