Overslaan en naar de inhoud gaan

Joris Piot, lector SSH, is de centrale lesgever doorheen dit leertraject. Hij is al jaren actief als ervaringsgerichte trainer voor groepen uit jeugdhulp, onderwijs, jeugdwerk, welzijn, sociaal culturele organisaties, bedrijven en KMO’s, eerst als freelance trainer bij Outward Bound Belgium, later in eigen naam. Hij startte in Vlaanderen met Active Reviewing, een reflectiemethodiek die hij nog steeds verder uitbouwt.

 

De inspirators van de eerste module:

Johan Hovelynck is zelfstandig trainer-consultant bij Triagram en deeltijds docent aan de KULeuven. Johan heeft zijn jarenlange opgebouwde praktijkkennis als trainer in ervaringsleren gecombineerd met een doctoraatsstudie over het faciliteren van ervaringsleren. In dit verdienstelijk onderzoeksrapport werkte hij onder andere de innige verwevenheid tussen ervaringsleren en groepsontwikkeling verder uit. Op woensdag 25/10 gaat hij samen met de groep op zoek naar hoe je als begeleider groepsontwikkeling faciliteert in relatie met ervaringsleren.

Wim Havaux is sinds 2002 zelfstandig procesbegeleider voor Outward Bound, Learning Circles en Fern T&C. Vanuit zijn ervaring met zeer diverse doelgroepen en korte internationale programma’s is hij goed op de hoogte van nieuwe dynamics, en hoe die aangepast kunnen worden aan cultuur en doelgroep. Op vrijdag 10/11 exploreert hij samen met de groep wat een activiteit tot een leerpotentiële activiteit maakt. Hiervoor introduceert hij enkele nieuwe dynamics om van daaruit de principes van maatwerk in activiteiten te ontdekken.

Bart Wauters is teamverantwoordelijke in Arktos Vlaams-Brabant. Sinds 1996 exploreert hij als vormingswerker de mogelijkheden van ervaringsleren in het werken met kwetsbare jongeren via diverse activiteiten, zoals meerdaagse trektochten in de Pyreneeën, zeiltochten op de Noordzee, muziekprojecten, atelierwerking … . Op vrijdag 24/11 focust hij op het belang van reflectie bij ervaringsleren en hoe je hiermee concreet aan de slag gaat als begeleider. Hoe sluit je aan bij de ervaringen van je deelnemers?

Luk Peeters scherpt al meer dan 30 jaar mondiaal zijn expertise in ervaringsleren aan. Begonnen als trainer bij Outward Bound voor diverse doelgroepen, opleider Gestalt, medeoprichter van het touwenparcoursbedrijf Exponent, extra specialisatie in dramatische werkvormen en het ongestructureerd groepswerk als ervaringsleerinstrumenten. Op vrijdag 8/12 onderzoekt Luk samen met de groep het belang van een ervaringsgerichte begeleidershouding. Hoe kan je als begeleider zo interveniëren dat de sturing bij de deelnemer(s) blijft?

De pioniers Van DE TWeede module :

Ruth Vandekerkhove werkt voor Alba vzw waar ze krachtgerichte ervaringstrajecten voor jongeren opzet. Daarnaast heeft haar passie voor bewegend begeleiden vorm gekregen in haar eigen organisatie ‘Veer & Vlam’. Via massages, lichaamswerk, wandelen, de methodiek ‘rots en water’, natuurbeleving en creatieve werkvormen begeleidt ze mensen in hun persoonlijk groeiproces. Op 09/2 beweeg je samen met haar doorheen deze verschillende mogelijkheden van ervaringsleren.

Tanja de Jong werkt sinds 2002 als groepsbegeleidster in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van UZ Leuven. Al enkele jaren specialiseert ze zich in het toepassen van ervaringsleren incombinatie met het ARC -model. Hoe kan een bos, een wandeling, een uitdagende oefening in de binnentuin iets positief te weeg brengen bij deze kinderen en jongeren? Als een gedreven pionier neemt ze je op 23/2 ervaringsgericht mee in haar verhaal.

Bert Vandenbussche werkt als freelance trainer ervaringsleren voor o.a. Outward Bound en Terrago. Sinds zijn opleiding in 2011 integreert hij de methodiek van het forumtheater binnen zijn procesbegeleidingen van groepen. Allerhande theater-opwarmers brengen het speelse karakter van deelnemers naar boven, het forumtheater wordt ingezet om probleemsituaties in de diepte te verkennen en alternatieven te exploreren. Op 9/3 ervaar je dit spelenderwijs om daarna samen de mogelijkheden van deze werkvorm te exploreren voor ervaringsleren.

Veerle Maes werkt als vormingswerker al jarenlang met kwetsbare jongeren. Vanuit haar passie voor paarden en ervaringsleren volgde ze hierrond bijscholingen en evolueerde ze zo naar ervaringsleren met paarden. Sinds een jaar combineert ze haar werk met haar passie met de opstart van een eigen paardencentrum voor Equicanis binnen de Wissel vzw. Op 23/3 laat ze je eerst ervaren om daarna in groep deze toepassing van ervaringsleren verder te verkennen.