Overslaan en naar de inhoud gaan

Je volgt les op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur. Ieder opleidingsonderdeel kan ook modulair worden gevolgd. Als je de volledige cyclus volgt, kan je  bovendien de seminaries van de Fiscale Club helemaal  gratis volgen.

Hieronder vind je het programma. Voor specifieke informatie over de inhoud van de vakken, kan je terecht op deze pagina. (Let wel, deze fiches zijn een weergave van het huidige academiejaar (2017-2018) en kunnen naar volgend academiejaar toe licht wijzigen).
 

Module  1: Personenbelasting advanced Studiepunten Semester
Personenbelasting advanced 1 5
1
Personenbelasting advanced 2 5
2
Fiscale actualiteit en antiwitwaswetgeving 3
1 en 2
Module  2: Vennootschapsbelasting advanced
Vennootschapsbelasting advanced 1 5
1
Vennootschapsbelasting advanced 2 4
2
Procedure en praktische beroepsbekwaamheden 4
2
Module  3: Indirecte belasting advanced
BTW advanced 1 5
1
BTW advanced 2 4
2
Douane en accijnzen 3
1
Registratie- en erfbelasting 4 3
Module  4: Internationaal en lokaal fiscaal recht
Internationale en lokale fiscale wetgeving 4 3
Belasting niet-inwoners 4 3
Totaal aantal studiepunten 50