Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Herstelgerichte ontwikkeling
Postgraduaat

U bent hier

Wegens een te klein aantal inschrijvingen kan dit postgraduaat niet ingericht worden in academiejaar 2017-18.  We bieden wel een alternatief aan via navormingen

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community.’

British Medical Journal Open, 2016

Herstelverleners coachen en faciliteren het emotioneel,psychologisch en sociaal welbevinden van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij ligt de focus op het herstelproces, empowerment van de zorgvrager en zijn context, psychosociale rehabilitatie en vermaatschappelijking van de zorg, … Herstelverleners zijn relatiedeskundigen met een eigen specialisme in de brede gezondheids- en welzijnssector. 

Vertrekkend vanuit de actuele en maatschappelijke tendensen binnen deze werkvelden situeert dit postgraduaat zich op de drie aggregatieniveaus (micro-, meso- en macroniveau). 

Dit postgraduaat is competentiegericht door het verwerven van kennis, het trainen van vaardigheden en het ontwikkelen van attitudes die wenselijk zijn in een herstelondersteunende zorgcontext. Er wordt maximaal tegemoet gekomen aan de deelnemer door het modulaire aanbod, blended learning en het werkveld direct te betrekken.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in