Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor wie is dit postgraduaat bestemd?

Het postgraduaat Neurologische zorg richt zich tot het professionele zorgnetwerk van patiënten met een neurologische aandoening zoals verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en psychologen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over een diploma van bachelor of master in zorg of welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma.

Een kandidaat die het getuigschrift wil behalen, volgt de Basisopleiding Neurologische zorg aangevuld met één van de drie Voortgezette opleidingen. Kandidaten die in 2010 of later de permanente vorming neurologische zorg hebben gevolgd, slaagden voor het examen en werkzaam zijn op een neurologische/neurochirurgische dienst, worden vrijgesteld van de Basisopleiding neurologische zorg.

Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (bv. diploma HBO5 Verpleegkunde) en kandidaten die het getuigschrift niet wensen te behalen, mogen aan de opleiding deelnemen, maar zij verwerven dan een attest van permanente vorming.