Overslaan en naar de inhoud gaan
Het postgraduaat neurologische zorg bevat 4 modules.
 
Een verplichte basismodule van 10 studiepunten:
 
In de basisopleiding neurologische zorg krijgt de cursist eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens wordt de cursist ondergedompeld in de meest voorkomende neurologische ziektebeelden en behandelingen.  De focus ligt dus voornamelijk op de biomedische benadering van neurologische aandoeningen.
 
Drie voortgezette keuzemodules van elk 10 studiepunten: 
  • Beroertezorg
    De wet omtrent beroertezorg uit 2014 erkent de neuroverpleegkundige als mede-coördinator binnen een interdisciplinair team. Een belangrijke evolutie waarbij een kwaliteitsvolle opleiding noodzakelijk is. Na het volgen van deze module beroertezorg – die tevens erkend is door de Belgian Stroke Council en de European Stroke Organisation – beschik je als verpleegkundige of andere paramedicus over de nodige vorming om deel uit te maken van een beroerteteam. 
  • Neurologische zorg
    In deze module staat niet de verpleegkundige als expert centraal, maar delen therapeuten zoals kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen hun kennis en ervaringen zodat verpleegkundigen en andere professionals deze kaders mee kunnen integreren in hun alledaagse zorg.
  • Neurochirurgische zorg
    De voortgezette opleiding neurochirurgische zorg biedt verpleegkundigen die werken op een afdeling neurochirurgie of in het operatiekwartier een gedetailleerde verdieping in alle mogelijke neurochirurgische behandelingen, met de nadruk op de bijdrage van de neuroverpleegkundige. 
Om het getuigschrift van het postgraduaat neurologische zorg te behalen, volg je de basismodule en één voortgezette module naar keuze (in totaal 20 studiepunten). De voortgezette module Beroertezorg mag gevolgd worden zonder de basismodule op voorhand afgerond te hebben. Om het getuigschrift van het postgraduaat te ontvangen, is het echter wel noodzakelijk om de basismodule in de toekomst succesvol af te ronden.
 
Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over minimum een diploma van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg of sociaal-agogisch werk.
Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (HBO5-diploma) mogen worden toegelaten tot het postgraduaat, maar zij verwerven een attest van deelname (zonder deelname examen) of getuigschrift permanente vorming (geslaagd voor examen).