Overslaan en naar de inhoud gaan

Deelmodule 3: ‘de organisatie’

Als leidinggevende is men nauw verbonden met de organisatie van waaruit men werkt. Men bevindt zich vaak tussen het team en de organisatie in. Men krijgt invloeden langs beide kanten en men kan invloed op beiden uitoefenen. Als leidinggevende heeft men dus een grote verantwoordelijkheid op dit vlak.

Participeren in beleidsontwikkeling en beleidsuivoering en hierin een actieve inbreng hebben is belangrijk.

In de deel module ‘de organisatie’ wordt er enerzijds geleerd te denken en te handelen vanuit inzichten in organisatiestructuren en -cultuur, kwaliteitsdenken, veranderingsmanagement, ... Anderzijds wordt men op de hoogte gebracht van een aantal juridische, financiële en administratieve aspecten op organisatorisch niveau. Er is ook aandacht voor informatietechnologie en onderzoeksmethodologie.

Deelmodule 4: ‘context’

Elke organisatie bevindt zich in een maatschappelijke context. Deze overkoepelt de gehele werking van de organisatie, de teams, de medewerkers en de leidinggevende.

Het is van groot belang dat een organisatie zich kan positioneren t.a.v. ‘de buitenwereld’, de maatschappelijke context – en dit zowel op een lokaal/regionaal als op een (inter)nationaal niveau. Als leidinggevende dient men hier vaak een taak in op te nemen. Dit kan een actieve taak zijn in de zin van vertegenwoordigen van de eigen organisatie, het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsrelaties, … Anderzijds kan men niet ongevoelig blijven voor evoluties binnen de maatschappelijke context en dient men deze in te schatten en te vertalen naar de eigen organisatie en haar medewerkers.

Hoe deze taken op een adequate manier oppakken, komt in de deelmodule ‘context’ aan bod.