Overslaan en naar de inhoud gaan

Deelmodule 1: ‘ik als leidinggevende’

In de deelmodule ‘ik als leidinggevende’ staat eerst en vooral de leidinggevende als persoon centraal. Welke is zijn leiderschapsstijl en hoe kan hij hierin verder ontwikkelen? Hoe kan hij inspirator en motivator zijn? Welke zijn zijn (kern)kwaliteiten en zijn valkuilen in deze functie? Hoe kan hij zijn persoonlijke effectiviteit verhogen en burn-out voorkomen?

Daarnaast komen ook bepaalde aspecten van het manager-zijn aan bod. Vaardigheden m.b.t. gespreksvoering, besluitvorming, planning, organiseren en delegeren worden geoefend.

Tevens wordt bekeken hoe de leidinggevende vanuit zijn positie met specifieke verantwoordelijkheden t.a.v. cliënten dient of kan omgaan.

Deelmodule 2 : ‘het team’

In de deelmodule ‘het team’ is de centrale vraag: hoe kan de leidinggevende zijn team (bege)leiden, inspireren, motiveren … zodat zowel de verschillende medewerkers als het team op zich komen/komt tot goede resultaten (een zo optimaal mogelijke hulpverlening) én zodat de medewerkers een gevoel van arbeidstevredenheid hebben? M.a.w. hoe kan resultaatsgerichtheid en procesgerichtheid gecombineerd worden?

Effectieve communicatie, conflicthantering, inzichten in groeps– en veranderingsprocessen staan in deze module voorop.

Daarnaast komt de begeleiding van de medewerkers aan bod - van aanwerving tot ontslag - alsook het opnemen van een faciliterende functie m.b.t. de zorg- en/of hulpverlening.