Overslaan en naar de inhoud gaan

In Vlaanderen worden door de federatie, netwerken en vormingscentra permanente vormingen aangeboden met betrekking tot palliatieve zorg. Ook UC Leuven-Limburg biedt i.s.m. netwerk palliatieve zorg Limburg en palliatief netwerk arrondissement Leuven een postgraduaat palliatieve zorg aan. De postgraduaatopleiding palliatieve zorg te UC Leuven-Limburg loopt over 1 academiejaar en omvat 20 studiepunten (= 500 studiebelastingsuren), waarvan 50u effectief les en verder zelfstudie, reflecties, professionalisering en evaluatie.

Als hogeschool richten we ons tot zorgverleners werkzaam in de palliatieve setting die tijdens hun loopbaan al 75 contacturen (10 studiepunten) aan diverse vormingen– inclusief de basis- of kernopleiding – in de palliatieve zorg volgden en dit nu wensen samen te voegen tot een postgraduaat. Wanneer je in aanmerking komt voor het voltooien van het postgraduaat palliatieve zorg dien je nog 50 effectieve lesuren (10 studiepunten) te voltooien aan UC Leuven-Limburg. 

Tijdens de lesuren en zelfstudie vertrekken we van eenieders expertise om via de werkvorm van probleem gestuurd onderwijs (problem based learning - PGO) verschillende verdiepende thema’s te belichten tot een niveau van integratie. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn ethische en deontologische benadering van de palliatieve zorg; spiritualiteit; communicatie; zorg voor de mantelzorger; zorgcontinuïteit en diversiteit. 

Casuïstiek en wetenschappelijke onderbouwing zijn de uitgangspunten van deze werkvorm.