Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat regie van de eerstelijnszorg
Postgraduaat

U bent hier

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. Aan de basis van deze stijgende gezondheidskost liggen bepaalde maatschappelijke en socio-culturele veranderingen, zoals bijvoorbeeld toenemende vergrijzing, innovatie in technologie, individualisering en de groeiende sociale kloof. De ‘onontkoombaarheid’ van deze veranderingen maken het tot een hele uitdaging om ook in de toekomst de gezondheidszorg betaalbaar – en daarmee ook toegankelijk en kwaliteitsvol – te maken/houden. Vanuit het beleid en het onderzoek zijn voorstellen geformuleerd tot bijsturing van de visie op en de organisatie van de gezondheidszorg. Steeds weerkerende kernideeën daarin zijn de nood aan:

  • Versterking van het zorgaanbod in de eerste lijn;
  • Structurele samenwerking tussen de sectoren gezondheid en welzijn;
  • Integrale zorg, als resultaat van inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorglijnen en zorgniveaus.

In dat licht biedt UC Leuven-Limburg een bijkomende opleiding voor wie zich verder wil specialiseren om de zorg rond één patiënt te regisseren in het postgraduaat regie van de eerstelijnszorg. Wie zich wil specialiseren in het coördineren van het zorgaanbod binnen de
regio kan dat in het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg volgen. Wie beide specialisaties verder wil uitdiepen in een beroepscontext kan beide postgraduaten
combineren met een project en stage tot een banaba eerstelijnszorg van 60 studiepunten.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in