Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Het postgraduaat ‘Sociaal netwerker’ is een 2-jarige opleiding waarin we theorie en praktijk integreren. We gaan concreet aan de slag met heel diverse methoden en tools om het netwerken in de praktijk waar te maken. Alle deelnemers participeren bovendien in een lerend netwerk. Daar worden ze geprikkeld om vanuit de eigen werkcontext meer vanzelfsprekend netwerkgericht te werken.
 
Het postgraduaat ‘Sociaal netwerker’ omvat 20 studiepunten, verdeeld over 2 modules. 
 
Module 1 -  Van visie en kaders naar methodieken en technieken
(10 studiepunten)
Deze module start met een toelichting van netwerkgericht werken in een maatschappelijk kader, met oog voor ethische aspecten. We leggen het concept netwerken breed uit en koppelen dit aan het begrip ‘community building’en ‘actief burgerschap’. Vanuit concrete praktijkvoorbeelden, zoals kwartiermaken, maken we de theorie inzichtelijk en toepasbaar. Ervaringsdeskundigen in verschillende domeinen van zorg en welzijn brengen het standpunt van de cliënt zelf in. De veranderende rol van de sociale professional en de daarbij horende omslag naar de rol als sociale netwerker wordt ingeleid. In module 2 wordt dit verder uitgediept.
Module 1 bevat tevens de ‘start2netwerk’ tweedaagse opleiding, verzorgd door LUS vzw. Om de 3 lesdagen is er een lerend netwerk. De module wordt afgesloten met een evaluatie.

 

Module 1 - Programma

Module 2 - Doorgroeien in het verbindend werken
(10 studiepunten)

Deze module bevat de concrete toepassing van netwerkgericht werken in sociale organisaties. Sociale professionals, werkzaam in organisaties die uitdrukkelijk de kaart van het netwerkgericht werken hanteren, vertrekken vanuit de eigen ervaringen om handvatten aan te reiken. Een aantal methodieken worden uitgebreid toegelicht en geoefend, zoals het voorzitten van dialoogtafels, finding families, familienetwerkberaden, samenlevingsgericht werken en het overzichtelijk maken van bestaande netwerken of het op zoek gaan naar ontbrekende netwerken bij kwetsbare doelgroepen.

In dit traject wordt ook een open lesdag, samen met het postgraduaat ‘Ethiek’, georganiseerd. Om de 3 lesdagen is er een lerend netwerk. De module wordt afgesloten met een evaluatie.

Module 2 - Programma

lesgevers

Mia Claes, Nadia Quintens, Elke Plovie, Sylvia Hubar, Birgit Goris, Bea Vanmechelen, Joke Lemiengre, Liesbeth Lenie, docenten verbonden aan UCLL in de opleidingen orthopedagogie, sociaal werk en verpleegkunde. Sommigen van hen zijn tevens verbonden aan een netwerkorganisatie in het werkveld van zorg en welzijn.

Jan Tibo (vzw Sporen), Luc Deneffe (vzw De Wissel), Sieg Pauwels (vzw De Wissel), Remi Stegen (vzw De Wissel), Jan Claus (DOP), Carmen Leunen (DOP), Peter Dierinck (PC Sleidinge), Jan Vanwezer (WZC De Wingerd), Myriam Beyers (EKC vzw), Eline Schmidt (Lus vzw) allen werkzaam in het werkveld van zorg en welzijn, vertrekkend vanuit het paradigma van de sociale netwerker.

Kristin Nuyts (SAM), Bart Libbrecht (Vialogos), Evy Meys (Spond), Eric Sulkers (kinderarts, zelfstandig trainer), Bie Melis ( KDG),Willem Beckers (Interactie-academie) allen verbonden aan een onderzoeksinstelling, een opleidingsinstituut of een koepelorganisatie in welzijn en samenlevingsopbouw.

logos.jpg