Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat studie- en studentenbegeleiding
Postgraduaat

U bent hier

Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen en Nederland!

Het postgraduaat studie-en studentenbegeleiding wordt niet in gericht in september 2019. 

De functie van studie- en studentenbegeleider neemt in het onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. Hij draagt immers bij tot de persoonlijke ontwikkeling en studiesucces van studenten door hen te ondersteunen bij een doelgerichte en zelfstandige aanpak van hun leerproces. Daarnaast vormt de studie- en studentenbegeleider een belangrijke schakel tussen de student en de opleiding. Vanuit zijn functie ondersteunt hij beleidsverantwoordelijken bij het nemen van beslissingen rond kwaliteitsvol onderwijs.

Concrete taken van een studie- en  studentenbegeleider zijn het begeleiden van studenten in hun volledige studieloopbaan van instroom tot uitstroom, informatie geven, individuele gesprekken voeren met studenten zodat ze hun eigen studieloopbaan in handen nemen, (her)oriënteren, adviseren, bemiddelen in conflicten en het beleid van de onderwijsorganisatie mee vorm geven.

Het postgraduaat studie- en studentenbegeleiding beoogt het bevorderen van kennis, vaardigheden en attitudes in het begeleiden van studenten. Het reikt hiervoor handvatten aan om studenten op een kwaliteitsvolle manier te gidsen in hun studieloopbaan.  Het postgraduaat biedt een basis om  de studie- en studentenbegeleider te professionaliseren.

Het programma bevat 4 modules gespreid over 2 academiejaren.

In academiejaar 2018 – 2019 worden modules 1 en 2 ingericht:

 • Module 1: ‘Wegwijs in en uit het onderwijs’.
  Welke informatie heeft een studie- en studentenbegeleider nodig om een student in het (hoger) onderwijs te (her)oriënteren? …
 • Module 2: ‘studenten begeleiden’.
  Welke gesprekken voeren studie-en studentenbegeleiders met studenten? Welke studievaardigheden zijn relevant in het (Hoger) onderwijs?...

In academiejaar 2019-2020 worden modules 3 en 4 ingericht:

 • Module 3: ’studenten met specifieke (leer)vragen’.
  Welke  kansen hebben  studenten met  specifieke leervragen, wat is de bewegingsruimte voor het onderwijs om in te spelen op deze specifieke leervragen?...
 • Module 4: ’Kwaliteitsvol werken’.
  Wie ben ik als studie- en studentenbegeleider? Wat zijn opportuniteiten en knelpunten in  mijn functie? Hoe volg ik bepaalde aspecten  (administratie, datamining, registratie…)kwaliteitsvol op? 
Brochure Postgraduaat Studie- en studentenbegeleidingBrochure verder studeren - Welzijn - 2019-2020