Overslaan en naar de inhoud gaan

Werk je in een leer- of opvoedingscontext en wil je op een systematische manier een talentontwikkelende leeromgeving creëren ?  Dan is het belangrijk talentontwikkeling breder te kaderen, verschillende methodes nader te onderzoeken, te werken aan de eigen talentontwikkeling en gericht onderzoek te doen naar mogelijke toepassingen, uitdagingen en valkuilen in verschillende praktijkcontexten.

Het postgraduaat talentontwikkeling wil, naast een theoretische verdieping, mensen aanzetten om te werken aan eigen groei en bezieling.  De opleiding combineert verschillende vormen van leren: verwerkingsavonden, persoonlijke reflectie, onderzoek van toepassingen in eigen praktijk ...

Doelstellingen

  • Talentontwikkeling kaderen binnen ruimere evoluties in de wetenschap i.v.m. positieve psychologie en de invloed op leren en ontwikkelen.
  • Onderzoeken van de toepassing van talentgericht werken in verschillende contexten: organisaties, leidinggeven, klascontext, professionele ontwikkeling, functioneringsgesprekken,…
  • Verschillende methodes van talentgericht werken bestuderen en vergelijken.
  • Werken aan de eigen bezieling, aan visieontwikkeling en aan mensbeeld. 
  • Werken aan de motor van talentontwikkelend werken: de inspiratie en de passie.
  • Naast een theoretische verdieping wil dit postgraduaat mensen aanzetten om te werken aan eigen groei en bezieling.

"Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?” Marianne Williams

 

Analytisch nummer: 
3256210000