Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

Om tot de postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener en je werkt direct of indirect met gezinnen.  Je spreekt het hele gezin of met  kinderen, jongeren, ouders afzonderlijk en moet vanuit die positie het gezin in het vizier houden. Zowel hulpverleners uit de jeugdhulpverlening in de brede zin van het woord als hulpverleners uit de volwassenenzorg die direct of indirect werken met gezinnen behoren tot de doelgroep van deze opleiding. 

Concreet 

  • Werkzaam zijn en ervaring hebben in de hulpverlening  en/of het begeleidingswerk (ambulant, residentieel, privépraktijk). 

  • Voor minimaal 2 dagen in de week kunnen werken met een mandaat als psychosociale begeleider en/of counselor (i.o.). Met minimaal 5 cliënten of cliëntgerichte systemen per week.   

  • Voor de opleidingen die je kiest in het traject, relevante praktijk hebben of kunnen garanderen. 

  • Bereid zijn te reflecteren op eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider.  

  • Bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.  

  • In staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen 

  • Engagement willen opnemen om – binnen het leertraject – drie postgraduaten in een periode van vijf jaar te volgen.