Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Bemiddeling
Postgraduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Praktische info:

Praktische info

Op deze pagina vind je alle praktische informatie betreffende de verschillende modules van het postgraduaat bemiddeling. Klik op de module die op jou van toepassing is om lesdagen en locaties te bekijken.

Basisbemiddeling

Basisbemiddeling, 18SP, 1ste Semester, campus SSH en Diepenbeek

basismodule: methodiek van bemiddeling

De Methodiek van bemiddeling vormt de basismodule van het Postgraduaat Bemiddeling.  Het neemt je in de eerste vijf dagen mee in een zeer praktijkgericht traject, waarbij je de rol van de bemiddelaar, de werkingsprincipes, en de fasen van het bemiddelingsgesprek onder de knie krijgt. Deze eerste vijf dagen kunnen ook als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden, door zij die zich niet richten op het halen van een erkenning als bemiddelaar, maar wel geïnteresseerd zijn in het vergaren van de basisvaardigheden van bemiddeling. Na deze vijf dagen heb je een helder zicht op wat bemiddeling wel en niet is, en hoe je bemiddelende interventies kan toepassen binnen je eigen werkcontext.

Als je wel erkend bemiddelaar wil worden, vervolldig je de volledige basismodule. In de loop van 11 dagen diepen we samen met jou de methodiek en werkingsprincipes uit van bemiddeling. De deontologie en het wettelijk kader van bemiddeling, conflict- en communicatietheorieën, psychologische en sociologische aspecten, etc. wordt hier eveneens behandeld. Ook je persoonlijke ontwikkeling als bemiddelaar krijgt een belangrijke plaats in dit geheel.

Na het volgen van de volledige basismodule, sta je als bemiddelaar stevig in de schoenen om zelfstandig aan de slag te gaan in verschillende contexten. 

De basismodule kan gevolgd worden op campus Sociale School Heverlee en op campus Diepenbeek. De docenten van de opleiding zijn Saskia Szepansky, Mieke Louwette, Silvia Prins en Mia Claes.(+ enkele coaches uit het werkveld).

Praktische info campus Sociale school Heverlee

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen. 

Avondsessies vinden plaats op dinsdagen van 18u tot 21u30.

Data basismodule academiejaar 2019-2020

 1. Vrijdag 20 september 2019
 2. Vrijdag 27 september 2019
 3. Vrijdag 11 oktober 2019
 4. Vrijdag 18 oktober 2019
 5. Vrijdag 25 oktober 2019
 6. Vrijdag 8 november 2019
 7. Zaterdag 9 november 2019
 8. Dinsdag 19 november 2019 (avondsessie, 18u - 21u30)
 9. Vrijdag 29 november 2019
 10. Vrijdag 13 december 2019
 11. Zaterdag 14 december 2019
 12. Dinsdag 17 december 2019 (avondsessie, 18u - 21u30)
 13. Vrijdag 10 januari 2020
 14. Zaterdag 11 januari 2020
 15. Dinsdag 21 januari 2020 (avondsessie, 18u - 21u30)
 16. Vrijdag 31 januari 2020
 17. Vrijdag 7 februari 2020
 18. Zaterdag 8 februari 2020

Examendagen

Examendag 17 en 18 februari (halve dag per student).

Praktische info campus diepenbeek

Data basismodule academiejaar 2019-2020

De basismodule zal plaatsvinden op de volgende 17 les- en/of oefendagen van telkens 6 uur.

Op donderdagen vinden de lessen plaats van 14u30 tot 21u30; op vrijdagen en zaterdagen vinden deze plaats van 9u tot 16u30.

 1. Donderdag 26 september 2019
 2. Vrijdag 27 september 2019
 3. Zaterdag 28 september 2019
 4. Donderdag 10 oktober 2019
 5. Vrijdag 11 oktober 2019
 6. Zaterdag 12 oktober 2019
 7. Donderdag 24 oktober 2019
 8. Vrijdag 25 oktober 2019
 9. Zaterdag 26 oktober 2019
 10. Donderdag 21 november 2019
 11. Vrijdag 22 november 2019
 12. Vrijdag 6 december 2019
 13. Vrijdag 20 december 2019
 14. Vrijdag 10 januari 2020
 15. Vrijdag 17 januari 2020
 16. Donderdag 6 februari 2020
 17. Vrijdag 7 februari 2020

Examen

Evaluatie basismodule: donderdag 20 februari 2020 en vrijdag 21 februari 2020

Specialisaties

Module Familiale zaken, 12SP, 2e Semester, campus SSH

Specialisatiemodule Familiale zaken, campus sociale school Heverlee (Ssh)

Familial zaken is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling. 
Bemiddeling in familiale zaken wordt toegepast in veel domeinen van het familiale leven: bij conflicten tussen ouders en kinderen, bij conflicten in de grootfamilie, bij het regelen van een partnerscheiding en het ouderschap na scheiding, etc.

Het accent ligt hier op de kennis die een bemiddelaar nodig heeft om te voldoen aan de dikwijls hoge nood aan basisinformatie van cliënten, zoals wat hun rechten en plichten zijn, wat ze allemaal moeten/kunnen regelen en hoe ze dat moeten doen. De opleiding legt de nadruk op (juridisch) klare taal en begrijpelijke informatie, met eveneens aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Je bouwt aan parate kennis en leert werken met vindplaatsen voor verdiepende (juridische) informatie. Je leert ook verbinding te leggen tussen sociologische, psychologische en juridische kaders. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatiemodule je klaar om elke situatie binnen familie zaken te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren. De docenten die zullen lesgeven in deze specialisatiemodule zijn Mieke Louwette, Sabine Poel en Christine Jacobs en Katrien Meireman.

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de specialisatiemodule familiale zaken  gaan door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 13 maart 2020 
 2. Vrijdag 20 maart 2020
 3. Zaterdag 21 maart 2020
 4. Vrijdag 27 maart 2020
 5. Vrijdag 3 april  2020
 6. Vrijdag 24 april 2020
 7. Zaterdag 25 april 2020
 8. Vrijdag 8 mei 2020
 9. Vrijdag 15 mei 2020
 10. Zaterdag 16 mei 2020
 11. Vrijdag 29 mei 2020

Examendag

Examen vrijdag 5 juni 2020.

Module Arbeidsrelaties en sociale zekerheid, 12SP, 2e Semester, campus SSH

Specialisatiemodule arbeidsrelaties en sociale zekerheid, campus SSH

Bemiddeling  in arbeidsrelaties en sociale zekerheid is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling.  Arbeidsconflicten tussen individuen, in teams of tussen afdelingen kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen, en de juiste tools en technieken gebruiken is van cruciaal belang om conflicten op te lossen. Tools en technieken die deze specialisatiemodule jou aanreikt.

Naast conflicten op de werkvloer zijn er ook veel conflicten aangaande leefgeld, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen,  uitkeringen, enzovoort. Er is een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij dat soort conflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Deze opleiding richt zich tot al wie zich wil specialiseren in het bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en erkend wenst te worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor professionals die het bemiddelingsgericht interveniëren in hun werk willen integreren (bv HR managers, consultants, leidinggevenden). Zo ben jij gewapend om elk conflict op de werkvloer op te lossen.

De docenten die in deze specialisatiemodule zullen lesgeven zijn Saskia Spezansky, Silvia Prins, An Thijs, Anne Van Langendonck en Pascal van Loo.

praktisch

De standaard dagsessies verlopen van 9u tot 16u30. De meeste lesdagen vinden plaats op vrijdagen, soms op zaterdagen.

Alle lessen voor de basismodule gaan door op campus SSH in Heverlee.

 1. Vrijdag 20 maart 2020
 2. Zaterdag 21 maart 2020
 3. Vrijdag 27 maart 2020
 4. Vrijdag 3 april 2020
 5. Vrijdag 24 april 2020
 6. Zaterdag 25 april 2020
 7. Vrijdag 8 mei 2020
 8. Vrijdag 15 mei 2020
 9. Zaterdag 16 mei 2020
 10. Vrijdag 22 mei 2020
 11. Vrijdag 5 juni 2020
 12. Zaterag 6 juni 2020

examendag

De examens vinden plaats op vrijdag 19 juni.

Module Ondernemingszaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

Specialisatiemodule Ondernemingszaken, campus Diepenbeek

Bemiddeling in ondernemingszaken zaken zegt wat het zegt :  problemen in, met en tussen ondernemers en ondernemingen. Ook ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders moeten zich handhaven in een versnellende, complicerende en dus inherent conflictgevoelige context. Conflicten in de onderneming en tussen ondernemingen vergen tijd, energie en leiden vaak tot impasse die haaks staat op wat een onderneming moet doen : ondernemen. Gokken op een onzekere rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en bij voorbaat ongekende bijhorende kosten zijn in een actueel ondernemingsleven “not done."

Bemiddelingen in dit domein houden vaak verband met: nationale en internationale contracten tussen ondernemingen, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen die een minimaal inzicht vereisen in de organiek van vennootschappen en de diverse juridische procedures die daarrond worden gevoerd, mededingingsproblemen, IP-conflicten, enzovoort. Daarnaast behandelt dit postgraduaat ook de bemiddeling in familiale ondernemingen, wat in deze opleiding de kers op de taart is. Het gros van ons ondernemingsleven bestaat immers uit familiale ondernemingen die een aparte aanpak vereisen. Zij kennen immers een dubbele dynamiek : een familiale én een ondernemingsdynamiek.

Het accent ligt op bouwen aan parate en praktisch inzetbare kennis. Verbinding tussen sociologische, psychologische, technische en juridische kaders is daarvoor een noodzaak. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatie je klaar om elke situatie binnen ondernemingszaken te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren.

Praktisch

7 les- en/of oefendagen van telkens 6 uur: Deze worden bewust simultaan aangeboden, gelet op de vervlechting van de materie en de mogelijkheid tot samenwerking bij oefendagen over de casuïstiek heen.

Op donderdagen vinden de lessen plaats van 14u30 tot 21u30; op vrijdagen vinden deze plaats van 9u tot 16u30.

 1. Donderdag 5 maart 2020
 2. Vrijdag 6 maart 2020
 3. Donderdag 19 maart 2020
 4. Vrijdag 20 maart 2020
 5. Donderdag 2 april 2020
 6. Vrijdag 3 april 2020
 7. Paasvakantie
 8. Donderdag 23 april 2020

examen

Evaluatie specialisaties (wel op twee verschillende dagen omwille van praktische redenen): donderdag 7 mei 2020 en vrijdag 8 mei 2020.

Deze module  zal doorgaan op Campus Diepenbeek.

Module Burgerlijke Zaken, 12SP, 2e Semester, campus Diepenbeek

specialisatiemodule burgerlijke zaken, campus diepenbeek

Bemiddeling in burgerlijke zaken is een specialisatiemodule van het postgraduaat bemiddeling. 
Bemiddeling in burgerlijke zaken wordt toegepast in veel domeinen van het particuliere (non-business) leven van alle dag. “Gewone” mensen staan vaak voor interactieve problemen en de juridische complexiteit die daaraan verbonden is alsook het onvermogen daaruit weg te geraken. Ook elke niet-ondernemer leeft immers in een meer en meer versnellende en dus ook inherent conflictgevoelige maatschappij. Particulieren zien in het juridische bos vaak de bomen niet en wensen, in een voor hen niet bekend juridisch terrein, niet te gokken op een rechterlijke beslissing met hoge inzet, lange duur en bij voorbaat ongekende bijhorende kosten. Conflicten die in deze specialisatie aan bod komen houden verband met met zakelijke rechten (eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom, koop van woningen in aanbouw,…), verbintenissen (diverse overeenkomsten als die met architecten, buren, vastgoed (koop-verkoop, huur,…), aanneming, aansprakelijkheden, verzekeringen), etc.

Het accent ligt op bouwen aan parate en praktisch inzetbare kennis. Verbanden leggen tussen sociologische, psychologische, technische en juridische kaders is daarvoor cruciaal. 

Onder leiding van professionele bemiddelaars met jarenlange ervaring stoomt deze specialisatie je klaar om elke situatie binnen deze bemiddelingssfeer te kunnen behandelen. Begint het al te kriebelen bij het lezen van deze tekst? Aarzel dan niet om je verder te specialiseren.

praktisch

7 les- en/of oefendagen van telkens 6 uur: Deze worden bewust simultaan aangeboden, gelet op de vervlechting van de materie en de mogelijkheid tot samenwerking bij oefendagen over de casuïstiek heen.

Op donderdagen vinden de lessen plaats van 14u30 tot 21u30; op vrijdagen vinden deze plaats van 9u tot 16u30.

 1. Donderdag 5 maart 2020
 2. Vrijdag 6 maart 2020
 3. Donderdag 19 maart 2020
 4. Vrijdag 20 maart 2020
 5. Donderdag 2 april 2020
 6. Vrijdag 3 april 2020
 7. Paasvakantie
 8. Donderdag 23 april 2020

examen

Evaluatie specialisaties (wel op twee verschillende dagen omwille van praktische redenen): donderdag 7 mei 2020 en vrijdag 8 mei 2020.

Deze module  zal doorgaan op Campus Diepenbeek.