Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Referentiepersoon Ethiek
Postgraduaat

U bent hier

Zorg- en hulpverleners worden dagelijks geconfronteerd met kwetsbaarheid van zorgontvangers en hun naasten, zichzelf, collega’s, het organisatie-systeem. Het is een boeiende zoektocht om de ethische gelaagdheid van de zorg te ontdekken en samen met collega’s ethisch veerkrachtig in de zorg te staan. De toenemende complexiteit van gezondheids- en welzijnszorg door de algemene tendens naar meer verzakelijking, efficiëntie en maakbaarheid stelt de noodzaak tot reflectie over de betekenis en organisatie van zorg als publiek goed binnen de brede context van samen leven nog scherper.

Ethisch veerkrachtig worden behelst een groeiproces in het ethische zien (Wat is er werkelijk aan de hand dat onze aandacht nodig heeft?), ethische weten (Gaat verder dan wetenschappelijke, filosofische of ervaringskennis,  maar over het integreren ervan zodat het de relatie met en de zorg voor de zorgontvanger ten goede komt), ethische reflecteren (vanuit een buitenperspectief de betekenis van zorg begrijpen), ethische doen (het handelen in de concrete context), en het ethische zijn (wie je als persoon bent, beïnvloedt hoe je als professional functioneert en waardevol vindt).

Ethisch veerkrachtig worden behelst daarom gevoeligheid, moed, taal en een experimenteerruimte. Het Postgraduaat Referentiepersoon Ethiek biedt zorg- en hulpverleners via inhoud, praktische oefeningen, exposure, didactieken en dialoog een experimenteerruimte aan om in ethische veerkracht te groeien. Een praktijkgerichte aanpak staat centraal. De cursisten vormen samen met de begeleiders deze experimenteerruimte.  

Het postgraduaat wordt in samenwerking met Stimulans, Expertiselijn zorgethiek, Expertisecentrum Resilient People UC Leuven-Limburg georganiseerd.