Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

Ben je actief als ambtenaar voor een lokale of Vlaamse cultuuradministratie en word je geacht je steentje bij te dragen bij de beleidsvoorbereiding? Werk je voor culturele organisatie en wil je meer weten over de gangbare beleidstheorieën die de subsidiërende overheden hanteren? Wil je een breder inzicht verwerven in het Vlaamse en lokale cultuurbeleid in al haar aspecten? Dan is deze module zeker iets voor jou.

Inhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op de rol die de overheid speelt binnen de culturele sector. In het algemene gedeelte stellen we ons op de vraag waarom de overheid zich überhaupt zou moeten bekommeren om cultuur, hoe overheidsbeleid ontstaat en van welke instrumenten een overheid zich kan bedienen om haar beleid te realiseren. De Vlaamse context wordt geanalyseerd en de grote lijnen van het cultuurbeleid in Vlaanderen uiteengezet. Je krijgt een beleidsanalytisch kader aangereikt aan de hand waarvan je overheidsoptreden in de culturele sector op een kritische manier kan analyseren.

In het specifieke gedeelte komt een brede selectie cultuurprofessionals aan het woord die inzicht bieden in het culturele veld in Vlaanderen in al haar diversiteit. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de interactie tussen de overheid enerzijds en de culturele actoren anderzijds. Enkele cases die aan bod komen zijn het Vlaams Audiovisueel Fonds, een brede kijk op het Vlaamse erfgoedbeleid, de uitdagingen voor het lokaal cultuurbeleid en het Kunstendecreet.

Docent

Filip Libin is directeur bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid. Filip heeft jaren ervaring op zowel het lokale als Vlaamse bestuursniveau. Hij coördineert dit opleidingsonderdeel waar in elke sessie één of meer cultuurprofessionals aan het woord komen. Elk van hen kadert de eigen praktijkcase binnen de bredere achtergrond van het cultuurbeleid in Vlaanderen.

Plaats

OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) Leuven

Prijs module

526 euro