Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

De module ‘Cultuur en communicatie’ binnen de Banaba Cultuurmanagement is uitgewerkt op maat van profielen zoals verantwoordelijken en medewerkers communicatie en/of publiekswerking, cultuurbeleidscoördinatoren en bestuurders die zich in de materie wensen te verdiepen. Met andere woorden iedereen die met een andere blik naar zijn (potentieel) publiek wenst te kijken. Starter of al ervaring? Door de combinatie tussen basisinformatie, inzichten en theorie enerzijds en praktijk en de toepassing op een casus anderzijds zal je zeker je gading vinden in dit opleidingsonderdeel.

Inhoud

Cultuurcommunicatie is er veelal op gericht de band met het bestaande publiek te onderhouden en te verstevigen en/of een nieuw publiek aan te spreken. Maar ‘het’ publiek. Bestaat dat wel? Neen. En dat is meteen het uitgangspunt voor de sessies.

Dit opleidingsonderdeel focust dus op participatiebevordering in verschillende gedaanten (participatieverdieping, -verbreding, -vernieuwing). Communicatie is daarbij het middel, niet het doel om tot publiekswerking en –werving te komen.  Aan de hand van de toolkit ‘De blik op cultuur’ van CultuurNet Vlaanderen, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek naar het profiel van de vrijetijdsparticipant, gaan we samen op weg. Je kiest een organisatie, past daarop de toolkit toe en werkt een actieplan op maat uit. Het zal snel duidelijk worden dat een schitterend cultuuraanbod of –product niet volstaat. Voor sommigen is cultuur veel minder evident als avondje uit. Heel wat andere factoren spelen mee. Het gaat erom rekening te houden met de leefstijl van potentiële participanten, een vernieuwende manier om te segmenteren en groeigroepen (als alternatief voor vaag of te traditioneel gedefiniërende doelgroepen).

Op basis van publieksanalyse, participatievoorkeuren, motieven en drempels wordt stapsgewijs duidelijk hoe je optimaal je publiek kan aanspreken en hoe je dat communicatief/marketinggewijs vertaalt. Onder meer strategie, maar ook toegankelijkheid, kanalen, redactie en dienstverlening komen aan bod. Extra aandacht gaat naar bijzondere doelgroepen zoals kinderen en families, intercultureel, mensen in armoede en mensen met een beperking. Tijdens de sessies krijg je de nodige achtergrond en tips aangereikt. Maar even belangrijk is het werken op je case, iedere week een stapje verder, met veel ruimte voor uitwisseling van ideeën en goede praktijken.

Docent

Davy De Laeter is Marketing Manager UiTnetwerk bij CultuurNet Vlaanderen is je gids en begeleider voor dit zonder twijfel even boeiende als uitdagende traject.

Plaats:

OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) Leuven

Prijs module:

548 euro