Overslaan en naar de inhoud gaan

De lessen vinden plaats in Hasselt of Diepenbeek.  In de éénjarige opleiding heb je wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage) en twee dagen les (voornamelijk op maandag en woensdag).  De deeltijdse opleiding (avondonderwijs) combineer je met een (eigen) werkplek doorheen de week.  De mogelijke lesmomenten in de deeltijdse opleiding zijn maandagavond, dinsdagavond, woensdagnamiddag en -avond.

Doelgroep:

deeltijdse opleiding (2 of meerdere academiejaren)

  • Alle personeelsleden van het onderwijs (gewoon en buitengewoon, alle netten, gon, sen, klasleerkrachten …) met een diploma bachelor in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).
  • Personeelsleden van het onderwijs met een ander bachelordiploma (ortho, logo, ergo …) of een masterdiploma (pedagogiek, logo …) zijn eveneens welkom. Zij volgen een aangepast traject (o.a. een pedagogische module voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid).
  • Voor mensen die nog niet werken in het onderwijs of daar een onregelmatige tewerkstelling hebben, wordt - in overleg - bekeken hoe zij aan de opleiding kunnen deelnemen.
  • In de deeltijdse opleiding werken wij bij voorkeur met personeelsleden met ervaring.

voltijdse opleiding (1 academiejaar)

  • Richt zich vooral op pas afgestudeerde bachelors in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).
  • Mensen met een ander bachelordiploma (ortho, logo, ergo …) of een masterdiploma (pedagogiek, logo …) zijn eveneens welkom. Zij volgen een aangepast traject (o.a. een pedagogische module voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid).