Overslaan en naar de inhoud gaan

Als leerkracht kleuter-, lager of secundair onderwijs, als logopedist, ergotherapeut, of in elke andere begeleidingsrol, wil je graag mee het verschil maken voor leerlingen wiens ontwikkeling moeilijker loopt. 
Je kan de opleiding daarom meteen na het behalen van je eerste bachelordiploma aanvatten, of na enkele jaren praktijkervaring, in een éénjarig (voltijds) of tweejarig (deeltijds) traject.  Ook met een ander bachelor- of masterdiploma ben je welkom.  Indien je nog geen lerarendiploma hebt, volg je bijkomend didactiek om je voor te bereiden op de klaspraktijk in de opleiding.  Combineer je de opleiding met een aantal opleidingsonderdelen van de verkorte educatieve bachelor, dan behaal je eveneens een lerarendiploma.

WERKEN AAN KERNCOMPETENTIES
Gemeenschappelijk traject
Handelingsgericht werken 6 SP
Samen krachtig communiceren 6 SP
Veerkracht 4 SP
Leerkracht 4 SP
TOEPASSING EN SPECIALISATIE
Specifiek traject

Traject
major/minor

Major:
Basis + leernetwerk
- Gedrags- en emotionele problemen
- Ernstige en meervoudige beperkingen
- Traag en moelijk leren

4 SP
+
6 SP

Minor:
Basis
- Gedrags- en emotionele problemen
- Ernstige en meervourdige beperkingen
- Traag en moeilijk leren
- Autisme
4 SP
Praktijkonderzoek en -innovatie 6 SP
OF

Traject
ass

Postgraduaat ASS  20 SP
WERKEN AAN EIGEN PROFESSIONALISERING
Praktijk, reflectie en onderzoek
Werken aan eigen professionalisering
in de praktijk I
6 SP
Werken aan eigen professionalisering
in de praktijk II
6 SP
Werken aan eigen professionalisering
in de opleiding I
4 SP
Werken aan eigen professionalisering
in de opleiding II
4 SP
INTRODUCTIE DIDACTISCHE COMPETENTIES
Traject voor niet-leraren
Didactische vaardigheden:
klasdidactiek en klasmanagement
6 S
De inhouden van de verschillende opleidingsonderdelen vind je in de online programmagids.