Overslaan en naar de inhoud gaan

De opleiding is een combinatie van klinisch onderwijs en stage op diensten voor spoedgevallen en intensieve zorgen, naast met een theoretische en praktische vorming in dagonderwijs.  De opleiding start éénmaal per jaar in september en volgt een logische opvolging van programma-inhouden. Het programma kan voltijds of mits aanpassing van het tewerkstellingspercentage deeltijds gevolgd worden over een termijn van maximaal 2 jaren.  

Structureel bestaat deze opleiding uit 4 modules waaronder een eerste Basismodule I met kerninformatie en basisvaardigheden ,een meer technische basismodule II, een derde module Spoedgevallenzorg en tenslotte een vierde module Zorg voor het kritiek zieke kind.  Het academiejaar start met een periode van 4 weken les waarin zowel theorie als praktijk voor de verschillende werkdomeinen worden aangeboden.  Nadien zijn er 3 stageperiodes voorzien van telkens in totaal 6 weken stage.   Men loopt gedurende 25 dagen stage op een dienst intensieve zorgen, 25 dagen op een dienst spoedgevallen en 23 dagen op een dienst naar keuze.  De stageperiodes worden halfweg even onderbroken door een vakantie maar zijn vooral gekarakteriseerd door een vaste lesdag op maandag en stagedagen voor de andere dagen van de week.  Weekends en feestdagen zijn eveneens mogelijk te presteren mits recuperatie kan voorzien worden.  Tussen iedere stageperiode is een korte episode van een 2-tal weken voltijds les voorzien. 

De lessen gaan door in campus Gasthuisberg.