Overslaan en naar de inhoud gaan

Met een diploma Zorgverbreding en remediërend leren kan je aan de slag als zorgcoördinator in het basisonderwijs of als leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs, al dan niet in combinatie met een lesopdracht.  Veel afgestudeerden kiezen ervoor om als klasleerkracht aan de slag te gaan of te blijven.  Door de opleiding zijn ze voor deze functie heel wat sterker geworden.

De lessen vinden plaats in Hasselt of Diepenbeek.  In de voltijdse opleiding heb je wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage) en twee dagen les, voornamelijk op maandag en woensdag.  De deeltijdse opleiding (avondonderwijs) combineer je met een (eigen) werkplek doorheen de week.  De mogelijke lesmomenten in de deeltijdse opleiding zijn maandagavond en/of woensdagnamiddag en/of woensdagavond. 

Doelgroep:
2 of meerdere academiejaren (deeltijdse opleiding)

  • Alle personeelsleden van het onderwijs (gewoon en buitengewoon, alle netten, gon, sen, zorg, klasleerkrachten …) met een diploma bachelor in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).
  • Personeelsleden van het onderwijs met een ander bachelordiploma (ortho, logo, ergo …) of een masterdiploma (pedagogiek, logo …) zijn eveneens welkom. Zij volgen een aangepast traject (o.a. een pedagogische module voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid).
  • Voor mensen die nog niet werken in het onderwijs of daar een onregelmatige tewerkstelling hebben, wordt - in overleg  - bekeken hoe zij aan de opleiding kunnen deelnemen.
  • In de deeltijdse opleiding werken wij bij voorkeur met personeelsleden met ervaring.

1 academiejaar (voltijdse opleiding)

  • Richt zich vooral op pas afgestudeerde bachelors in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).
  • Mensen met een ander bachelordiploma (ortho, logo, ergo …) of een masterdiploma (pedagogiek, logo …) zijn eveneens welkom. Zij volgen een aangepast traject (o.a. een pedagogische module voor mensen zonder onderwijsbevoegdheid).