Overslaan en naar de inhoud gaan

De opleiding bereidt je voor op een job als zorgcoördinator of leerlingenbegeleider, maar ze biedt je ook een stevige houvast bij je taken als leerkracht.  Deze banaba kan je onmiddellijk na het behalen van je eerste diploma aanvatten, of na enkele of meerdere jaren praktijkervaring.  We bieden een éénjarig voltijds en tweejarig deeltijds traject aan. 
Ook met een ander bachelor- of masterdiploma (ortho, logo, ergo, pedagogie ...) ben je welkom.  Je volgt dan een aangepast traject met een extra aanbod rond het werken met een klasgroep. In combinatie met een traject in een SLO of een verkort programma in de initiële lerarenopleiding kan lesbevoegdheid worden verworven.

De opleiding biedt een apart aanbod op maat van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.  In een traject van persoonlijke professionalisering verdiep je jouw leerkrachtvaardigheden en leer je een ondersteunende rol op te nemen voor leerlingen, leerkrachten en je team.  Het programma leidt ook tot vrijstellingen voor wie nadien de banaba buitengewoon onderwijs, het postgraduaat coaching en mentoring of het postgraduaat school voor allen aanvat.

WERKEN AAN KERNCOMPETENTIES
Gemeenschappelijk traject
Handelingsgericht werken / groepswerkplan 6 SP
Beelden, Testen en Toetsen 6 SP
Met zorg, en over zorg, praten 4 SP
Veerkracht - Taalkracht - Kansarmoede 4 SP

TOEPASSING EN SPECIALISATIE
Specifiek traject
(van bij het begin van de opleiding kies je voor één
van de drie trajecten: kleuter, lager of secundair)

Lijnen in leren 1 (kl, lg, sec) 6 SP
Lijnen in leren 2 (kl, lg, sec) 4 SP
Beeldvorming en werkplan 1 (kl, lg, sec) 4 SP
Beeldvorming en werkplan 2 (kl, lg, sec) 6 SP
WERKEN AAN EIGEN PROFESSIONALISERING
Praktijk, reflectie en onderzoek
Reflectie, zelfsturing en engagement 1 4 SP
Reflectie, zelfsturing en engagement 2 4 SP
Individueel werkplan 1 3 SP
Individueel werkplan 2 3 SP
Schoolwerkplan 1 3 SP
Schoolwerkplan 2 3 SP
INTRODUCTIE DIDACTISCHE COMPETENTIES
Traject voor niet-leraren
Didactische vaardigheden: klasdidactiek en
klasmanagement
6 SPDe inhouden van de verschillende opleidingsonderdelen vind je in de online programmagids.