Overslaan en naar de inhoud gaan

Is het een zware opleiding?

De opleiding voorziet ongeveer 96 contacturen, verspreid over 16 dagen.

Dat is van oktober tot en met juni twee dagen per maand (uitgezonderd januari en april, dan is het 1 dag). Daarnaast reserveer je voldoende tijd voor zelfstandig werk en werkplekleren (individueel of in groep).

Download hier de opleidingskalender

Hoe ziet de opleiding er concreet uit?

Raadpleeg de ECTS-fiches voor meer informatie over elk opleidingsonderdeel.

Het postgraduaat onlinehulp voor welzijn en gezondheid bestaat uit 5 opleidingsonderdelen:

Klik hier voor een schematisch overzicht

Basiskaders voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Volgende inhouden komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

Definitie onlinehulp

Onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid
• Een overzichtskader
• Mogelijkheden van onlinehulptoepassingen in diverse sectoren in welzijnswerk en gezondheidszorg

Visie op en positionering van onlinehulp in de organisatiewerking:
• Visie op voordelen en nadelen van onlinehulptoepassingen
• Positioneren van onlinehulp in de organisatie: van beperkte inzet van onlinehulp-toepassingen over blended hulp tot volledige onlinebehandelingsprogramma’s

Onlinehulpbeleid in Vlaanderen: krijtlijnen en perspectieven

Mediawijsheid voor hulpverleners en zorgverstrekkers

Volgende inhouden komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

De verschillende dimensies van ‘mediawijsheid’:
• Kennis, met nadruk op : hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe onlinehulptoepassingen, van de discussies rond blended hulp, onlinehulp; wat is mediawijsheid voor doelgroep en medewerkers.

Vaardigheden: de knoppenkunde:
• zoekvaardigheden op internet;
• zelf actief zijn als beroepskracht op Facebook, Twitter, LinkedIn

Attitude:
• omgaan met sociale en ethische aspecten van onlinecommunicatie, gegevens-bescherming en privacy;
• omgaan met transparantie in onlinecommunicatie en met regie delen tussen cliënt en hulpverlener via onlinetoepassingen

Mogelijkheden om te werken aan mediawijsheid van medewerkers en cliënten

Implementeren en methodieken van onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Volgende inhouden komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

Gemeenschappelijke inhoud van dit olod:

• Visie vormen over positioneren van onlinehulp in de eigen organisatie;
• Verschillende aspecten van het implementeren van onlinehulptoepassingen in een welzijns- of zorgorganisatie;
• Basis voor het opmaken van een implementatieplan onlinehulp;
• Tools om diverse actoren bij het implementeren van onlinehulp te betrekken;
• Veiligheidsplanner voor organisaties;
• Basisvaardigheden voor onlinehulp: schermlezen en schermschrijven.

Exemplarische verdieping in één van de drie soorten onlinehulptoepassingen
• Onlinehulp communicatietoepassingen;
• Op internet vrij beschikbare onlinehulptoepassingen;
• Ondersteunende onlinehulptoepassingen specifiek ontwikkeld voor welzijnswerk.

Kwaliteitsbeleid en deontologie in onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Volgende inhouden komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

Filosofische reflecties over welzijns- en zorginnovatie

Een inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor onlinehulp met aandacht voor …
• Gebruiksvoorwaarden;
• Technische vereisten.

Mogelijkheden om kwaliteit van onlinehulp in organisaties in kaart te brengen

Deontologie van welzijnswerker en zorgverstrekker (juridische en ethische aspecten) doorge-trokken naar onlinehulp en eHealth
• Wetgevende kaders;
• Ethische stappenplannen.

Specifieke deontologische (juridische en ethische) kwesties in onlinehulp - eHealth
• Anonimiteit;
• Privacy in de praktijk;
• Ownership;
• Zelfmanagement en stress bij hulpvragers.

Onlinehulp voor welzijn en gezondheid integreren in de praktijk

Volgende inhouden komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

• Ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw (aspect binnen het) onlinehulpaanbod in de eigen praktijk;
• Zelf reflecteren over het onlinehulpaanbod vanuit een brede waaier aan kaders (uit alle andere opleidingsonderdelen);
• Evoluties in en eigen reflectie over het onlinehulpaanbod bespreken en bijgevolg gepast kunnen bijsturen;
• Praktijkervaring + eigen reflectie + groepsreflectie in een werkstuk presenteren dat ook in de organisatie kan ingezet worden om aspecten van onlinehulp(-beleid) bespreekbaar te maken en het onlinehulpbeleid bij te sturen.

Opleidingsgids
In deze gids vind je een globaal overzicht van de opleiding.
Lees meer