Overslaan en naar de inhoud gaan

Studenten en alumni blikken tevreden terug op de opleiding.

“Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat de oogkleppen afgaan en er verder wordt gekeken naar de gedachtegang, de werking, het nut en de totstandkoming van processen.  Nog nooit heeft efficiëntie zo’n grote rol gespeeld.  De verschuiving van ‘management’ naar Lean Management, de impact van ‘verandering’ op een bedrijf en haar medewerkers.  De belangrijkheid van een project dat opgedeeld wordt in  fases, opgevolgd wordt en de communicatie hieromtrent.  Een dankwoord aan alle docenten voor hun visie, de inspiratie die ze hierbij mee brachten, de passie die mij heeft doen besluiten om toch de overstap naar ander werk te maken.”

foto_sandra_tokurak.jpg
Sandra Tokurak