Overslaan en naar de inhoud gaan

Het programma bestaat uit vier opleidingsonderdelen van de banaba Zorgverbreding en remediërend leren.  Je verwerft hiermee credits die vervolgens in de bachelor-na-bachelor kunnen worden ingezet.  Het programma omvat 4 thema's:

  • De leerkracht, de zorgbegeleider en zorg
  • Breed observeren, evalueren en begeleiden
  • Kleuters met specifieke ondersteuningsvragen, begrijpen en begeleiden
  • Kleuters met verhoogd risico begrijpen en begeleiden
OPLEIDINGSONDERDEEL SP
Handelingsgericht werken 6
Beelden 4
Beeldvorming en werkplan 1 kleuter 4
Reflectie, zelfsturing en engagement 1 4
Individueel werkplan 1 kleuter 3
TOTAAL 21