Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Moraal en Humanistische Filosofie
Postgraduaat

U bent hier

Als leraar Niet-Confessionele Zedenleer in het secundair onderwijs wil je jongeren aanzetten tot kritisch denken, tot het ontdekken van een gezamenlijk belang, tot medeleven en waardevol leven. Je kiest ervoor om dit te doen vanuit een vrijzinnig humanistisch standpunt. Humanistisch, omdat je gelooft dat we als mens de verantwoordelijkheid hebben tegenover onszelf en de toekomstige generaties. Vrijzinnig, omdat je het moreel handelen willen laten uitgaan van een op wetenschap gebaseerde moraal.

Vaak ben je als leraar Niet-Confessionele Zedenleer meer dan een vakleraar: je bent een ‘groene leraar’, een vertrouwenspersoon voor jongeren die met problemen kampen of met vragen zitten (thuissituatie, verliefdheid en seksualiteit, pestgedrag, leven en dood,…).

Het Postgraduaat Moraal en Humanistische Filosofie leidt tot het 'Voldoend geachte bekwaamheidsbewijs' voor leraar Niet-Confessionele Zedenleer, waarmee je les kan (blijven) geven in het Secundair Onderwijs. Met het bekwaamheidsbewijs kun je aan de slag in het gemeenschapsonderwijs, het onderwijs voor steden en gemeenten en het provinciaal onderwijs.

Doelgroep

  • Je beschikt over het bekwaamheidsbewijs 'Andere' en geeft al Niet-Confessionele Zedenleer, maar wilt het 'Voldoend Geachte Bekwaamheidsbewijs' behalen.
  • Je geeft nog maar net of al een tijdje Niet-Confessionele Zedenleer en wilt je bekwamen in de vakdidactiek of je bekwamen in het omgaan met de interlevensbeschouwelijke competenties.
  • Je bent een professionele bachelor met een pedagogisch diploma en wilt Niet-Confessionele Zedenleer geven in de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. Je bent een academische master met een pedagogisch diploma en wilt Niet-Confessionele Zedenleer geven in de 2de en 3de graad secundair onderwijs.
  • Je hebt belangstelling voor filosofie van het humanisme en je wilt je verdiepen in die filosofie.
  • Je wilt een aantal vaardigheden onder de knie krijgen om leerlingen te begeleiden en te helpen als ‘groene leerkracht’.