Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer
Postgraduaat

U bent hier

Niet-confessionele Zedenleer is in het basisonderwijs een heel dankbaar vak. Als leraar Niet-Confessionele Zedenleer heb je gewoonlijk een opdracht waarbij je kinderen begeleidt van het 1ste tot het 6de leerjaar en soms in de kleuterklas.

Tijdens de lessen kan gewerkt worden rond onderwerpen, waarvoor er in groter klasverband vaak geen tijd is: maatschappelijke thema’s, sociale vaardigheden, waarden en normen, gevoelens en ook filosoferen kunnen uitgebreid en op een rustige manier aan bod komen.

Op deze manier bouw je een heel persoonlijke band op met de leerlingen: je wordt een vertrouwenspersoon, waarbij kinderen met hun probleempjes en persoonlijke verhalen terecht kunnen.

De postgraduaatsopleiding Leraar Niet-Confessionele Zedenleer Basisonderwijs leidt tot een officieel getuigschrift, dat toelaat het vak te geven in het basisonderwijs. Met het getuigschrift kun je aan de slag in het gemeenschapsonderwijs, het onderwijs voor steden en gemeenten en het provinciaal onderwijs.

Doelgroep

Diplomavereisten:

  • Je beschikt over een bachelordiploma EN een pedagogisch diploma.
  • Je kunt de opleiding Leraar Niet-confessionele Zedenleer ook als student Bachelor in het Onderwijs (Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs) volgen. Je kunt je getuigschrift wel pas behalen, nadat je je initiële bachelordiploma op zak hebt.

Attitudevereisten:

  • Als leraar Niet-Confessionele Zedenleer wordt een levensbeschouwelijk engagement van jou verwacht, meer bepaald een humanistisch vrijzinnige levenshouding.
  • Een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid zijn erg belangrijk.
  • Je moet in staat zijn een goede relatie uit te bouwen met de leerlingen. Inlevingsvermogen in de leefwereld van het kind, sociale en communicatieve vaardigheden zijn dan ook essentiële vereisten.

Getuigschrift leraar Niet-Confessionele Zedenleer

  • De postgraduaatsopleiding Leraar Niet-Confessionele Zedenleer leidt tot een officieel getuigschrift, dat toelaat het vak te geven in het basisonderwijs.
  • De opleiding is in de eerste plaats praktijkgericht: ze brengt je het plezier voor het vak bij.
  • Naast een theoretisch gedeelte rond vrijzinnigheid en vrijzinnige organisaties biedt de opleiding ook een heel praktisch gedeelte: hoe informatie vergaren, hoe informatie verwerken, hoe actualiteit brengen naar de kinderen van de lagere school. Ook werken rond gevoelens en filosoferen met kinderen komen uitgebreid aan bod.