Overslaan en naar de inhoud gaan

Naast contactonderwijs (hoorcolleges en seminaries) maken ook een observatiestage en een lesstage deel uit van de postgraduaatsopleiding Leraar Niet-confessionele Zedenleer. Daarnaast dien je deel te nemen aan een feest van de vrijzinnige jeugd in de regio van jouw keuze.

Het programma is opgebouwd uit 7 opleidingsonderdelen, die samen voor 20 studiepunten staan:

1. Inleiding

 • Wat betekent vrijzinnigheid?
 • De georganiseerde vrijzinnigheid
 • Geschiedenis van het vak niet-confessionele vrijzinnigheid
 • Vrijzinnige organisaties in relatie met het basisonderwijs
 • Tijdschriften en basiswerken in verband met het vak moraal in het lager onderwijs

2. Methodiek

 • Methodiek van het moraalonderricht
 • Hoe stellen we concreet een les op?
 • Lesopmaak
 • Didactische werkvormen
 • Lespakketten rond moraalthema's in de lagere school
 • Oefeningen met lesvoorbereidingen
 • Observatiestage: 10 lesuren observeren in een lagere school naar keuze
 • Lesstage: 20 lesuren les geven in een lagere school naar keuze.

3. Voorstelling

 • Voorstelling en verwerken van het leerplan

4. Doos vol gevoelens

 • Doelstellingen en werking van 'Een doos vol gevoelens' (een uitgave van het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs).
 • Oefeningen gebaseerd op 'Een doos vol gevoelens'
 • Hoe werken we in de 2de en 3de graad rond gevoelens?

5. Filosoferen met kinderen

 • Korte historiek en doelstellingen van 'filosoferen met kinderen'
 • Overzicht van de inhoud van deze cursus en andere werkboeken
 • Verwerken van teksten en boeken naar filosoferen met kinderen
 • Praktische oefeningen

6. Ontwikkeling van waarden en normen in de klas

7. Opvang

 • Hoe vangen we leerlingen op bij het begin van hun eerste studiejaar?

Evaluatie

 • Theorie: je toont je bekwaamheid voor de theorie in een aantal papers en een examen. De docent beoordeelt beide.
 • Praktijk: de docent beoordeelt de praktijk, in samenspraak met de stagementoren.