Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit postgraduaat is een geïntegreerde opleiding van theorie en praktijk en bestaat uit drie modules, gegeven in twee grote lesblokken gedurende  twee academiejaren. In deze drie modules ligt de aandacht op de verwevenheid tussen de volgende topics:

  • Delen en ontwikkeling  van een  (kritische) visie op de kunst van het verbinden
  • De attitude, rol en competenties van de professional;
  • Methoden en tools;
  • Intervisie en supervisie.

 

Je verkrijgt een certificaat van het getuigschrift als je op alle drie modules geslaagd bent.

Indien gewenst kan uitsluitend module 1 (basis) gevolgd worden. Belangrijk om weten is dat module 1 in dat geval als permanente vorming wordt gevolgd (en niet als onderdeel van het postgraduaat). Dit houdt eveneens in dat er achteraf geen doorstroom mogelijk is naar module 2 omdat de 2 supervisiebeurten van module 1, die ingebed zijn in module 3,  niet gevolgd kunnen worden.

Module 2 (verdieping) is enkel toegankelijk na het volgen van module 1.

Module 3 (supervisie) is ingebed in module 1 en 2. Het is dus geen op zichzelf staande module.

Deelnemers die intekenen op het geheel krijgen voorrang.