Overslaan en naar de inhoud gaan

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten, verdeeld over de 4 modules.
Het programma bevat 4 modules gespreid over 2 academiejaren.
Inschrijven kan voor de ganse opleiding of per module.

PLANNING EN EVALUATIE

Module 3: studenten met specifieke (leer)vragen  (6 studiepunten)

Datum

Thema

Lesgevers

19/10/2017

One size does not fit all or does it?

Match en maatwerk op basis van studentendiversiteit

(lezing voor breed publiek)

Elke Emmers

23/11/2017

Leerstoornissen

Tine Broux

7/12/2017

AD(H)D

Elke Emmers

25/1/2018

ASS

Valérie Van Hees

22/2/2018

migratie-achtergrond  

Elke Emmers

22/3/2018

Psychische kwetsbaarheid

Medewerker VLESP

26/4/2018

Vraagstukken rond inclusief onderwijs

Elke Emmers

 

Elke Emmers (elke.emmers@kuleuven.be)

Studeerde orthopedagogie aan de voormalige KHLim en vervolledigde haar studieloopbaan met een master in de criminologie. Ze werkte in de bijzondere jeugdzorg voor ze aan de slag ging in de academische wereld. Daar doet ze onderzoek naar inclusief hoger onderwijs (Doctoraat) en geeft ze les binnen de opleiding orthopedagogie aan de Odisee hogeschool. Tevens werd ze in 2017 de coördinator van diversiteitsbeleid.

Tine Broux (tine.broux@ucll.be)

Docent UCLL orthopedagogie én orthopedagoog in BubaO in Heusden-Zolder

Valérie Van Hees (valerie.vanhees@arteveldehs.be)

Valérie Van Hees is master in de logopedie. Na meer dan 15 jaar ervaring in het beleid en de begeleiding van studenten met een functiebeperking, is ze nu werkzaam als coördinator van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten in het ontwikkelen van inclusief hoger onderwijs. Valérie Van Hees is ook verbonden aan de Universiteit Gent en  de Université catholique de Louvain waar ze een doctoraatsonderzoek doet rond jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis in de transitie naar het hoger onderwijs en de invloed van die transitie op het gezinsfunctioneren. Ze is tevens auteur van het educatief pakket ‘geprikkeld om te weten - studeren met autisme’.

VLESP (vormingsdienst@preventiezelfdoding.be)

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

 

Module 4: Kwaliteitsvol werken  (4 studiepunten)

Datum

Thema

Lesgevers

5/10/2017

17u-18u30

19u-20u30

 

Kwaliteitsverbeterend werken

Introductie verbeterproject

 

Kim Waeytens

Anita Martens

9/11/2017

17u-18u30

19u-20u30

 

Deontologie, discretieplicht en beroepsgeheim

Verbeterproject

 

Joke Vanhoudt

Anita Martens

8/3/2018

17u-20u30

 

Intervisie

 

Anita Martens

 

Joke Vanhoudt

Joke Vanhoudt Is onderwijskundige van opleiding en sinds 1998 werkzaam op de dienst Studieadvies KU Leuven.  Taken omvatten onder meer begeleiding en training van studenten rond studiekeuze en studievaardigheden, vorming geven aan studieloopbaanbegeleiders in de faculteiten rond diverse thema’s, meewerken aan beleid rond studieloopbaanbegeleiding.  Voorzitter Werkgroep Studie- en studentenbegeleiding Associatie KU Leuven en in die rol betrokken bij de redactie en vorming rond een deontologische code voor studieloopbaanbegeleiders.

 

Kim Waeytens

Kim Waeytens (dr in de psychologische wetenschappen, KU Leuven) is sinds 2006 verantwoordelijke voor kwaliteitszorg binnen de hogeschool (eerst binnen KHLeuven, vervolgens binnen UCLL). Vanuit die functie coördineert ze alle werkzaamheden voor kwaliteitszorg binnen de hogeschool: opstellen van visie en beleid tav kwaliteitszorg, ondersteuning mbt uitvoeren van kwaliteitszorgonderzoeken en gebruiken van indicatoren, processen voor kwaliteitsverbetering- en bewaking implementeren en de hogeschool en opleidingen ondersteunen in externe kwaliteitszorg (visitaties en instellingsreview).