Overslaan en naar de inhoud gaan

De lesdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd. In de voormiddag wordt een gastspreker uitgenodigd waarvan een sterke inhoudelijke input mag worden verwacht. Diverse thema’s komen hierbij aan bod.

Ethische denkkaders
• Wat leert ons de ethiek ?
• Fundamentele antropologie en ethiek
• Zorgethiek
• Zingeving en ethiek
• Personalistische ethiek
• Discoursethiek en hermeneutische benadering

Ethiek in de praktijk
• Fundamentele waarden in de gezondheids- en welzijnszorg
• Methoden voor ethische besluitvorming en ethisch overleg in de praktijk
• Communicatie en conflicthantering bij ethische dilemma’s
• Skilled companionship
• Ethisch leiderschap en ethisch beleid in de zorgvoorziening
• Economisering van de zorg

In de namiddag wordt hierop doorgewerkt aan de hand van materiaal dat door de cursisten zelf wordt aangereikt. Het geheel wordt begeleid door een procesdeskundige.