Overslaan en naar de inhoud gaan

VODO in de praktijk: Gezondheid en Welzijn op Pukkelpop 2017

U bent hier

De hogeschool UCLL zet in op de Vervlechting van Onderwijs, Dienstverlening en Onderzoek. Wat volgt is een mooi praktijkvoorbeeld, van hoe studenten en lectoren over disciplines en zelfs hogescholen heen, deelnemen aan onderzoek en aan dienstverlening doen.

Afgelopen Pukkelpop editie was UCLL weer ruimschoots vertegenwoordigd met als doel festivalgangers te sensibiliseren over het thema duurzaamheid in de ruime zin van het woord. Hiermee wordt bedoeld dat er niet enkel aandacht ging naar duurzame energie, maar ook naar duurzame voeding en voedselzekerheid. Voor dit laatste kon de opleiding Voedings- en Dieetkunde niet ontbreken.

Transmango

UCLL, groep Gezondheid en Welzijn, is een partner binnen het Europese project Transmango, dat de voedselzekerheid bestudeert in Europa. Hiertoe worden factoren die de voedselzekerheid negatief kunnen beïnvloeden, in kaart gebracht en handvaten aangereikt om de weerbaarheid te versterken zodat er op pro-actieve wijze met deze mogelijke bedreigingen kan worden omgegaan. Bedreigingen kunnen veroorzaakt worden door zowel externe als interne factoren die inspelen op voedselproductiesystemen. Voorbeelden van externe factoren zijn het gevoerde overheidsbeleid, zoals het opleggen van quota, subsidies toekennen of belastingen invoeren; daarnaast zijn er ook economische-, maatschappelijke-, culturele- en omgevingsfactoren die de invloed op de toegankelijkheid tot kwalitatief, veilig voedsel positief of negatief kunnen sturen. Interne factoren die voedselsystemen sturen worden gevonden bij de actoren rechtstreeks verbonden aan voedselsystemen, waarmee bedoeld wordt actoren betrokken aan de zijde van het voedselaanbod en aan de zijde van de voedselvraag.

 Binnen dit Europees project wordt aan UC Leuven-Limburg, groep Gezondheid en Welzijn, Campus Gasthuisberg, gevraagd om de wetenschapscommunicatie omtrent voedselzekerheid te verzorgen naar het brede publiek. De communicatie zal gevoerd worden door middel van een cartoon, die in de loop van oktober klaar is, en bezichtigd kan worden op de website van de expertisecel Healthy Living (www.ucll.be/healthyliving) en op de projectwebsite van Transmango (www.transmango.eu). Een andere mogelijke manier om te communiceren omtrent duurzaamheid en gezondheidsboodschappen is gaming. De Hogeschool voor Kunsten Utrecht (HKU), een medepartner binnen Transmango, heeft Food games ontwikkeld. Vanuit de opleiding Voedings- en Dieetkunde zal nu samen met HKU worden onderzocht, in welke mate deze Food games gebruikt kunnen worden als communicatietool.

De eerste test vond plaats tijdens Pukkelpop 2017. heliv-transmango-pkp.jpgFestivalgangers werden blootgesteld aan een virtual reality game, waarbij de link werd gelegd tussen de hoeveelheid geïnvesteerd veevoeder en de hoeveelheid vlees die je hiervoor in de plaats krijgt. 188 festivalgangers, waaronder Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, beleefden plezier aan de game en waren telkens verbaasd over de veelheid aan grondstoffen nodig voor de productie van vlees. Na het spelen van de game werd data verzameld om te onderzoeken of gaming de bewustwording rond duurzame voedselkeuzes kan stimuleren.
Volgende test zal plaatsvinden tijdens het EFAD congres op 29 en 30 september. De focus zal hier liggen op het gebruik van food games in de diëtistenpraktijk.


This project is granted by the EU under 7th Framework Programme, theme KBBE.2013.2.5-01 (Assessment of the impact of global drivers of change on Europe’s food security), Grant agreement no: 613532