Overslaan en naar de inhoud gaan

Stimulans - ​​​​​​​Beleef, inspireer, zorg!

U bent hier

stimulans_logo.png

​​​​​​​Beleef, inspireer, zorg!

Ethische veerkracht in de zorg, het onderwijs en in de welzijnssector staat bovenaan de agenda van UCLL Stimulans.

UCLL Stimulans wil onderwijsinstellingen en organisaties uit de zorg- en welzijnssector begeleiden in de duurzame borging van zorgethiek in de praktijk.

​​​​​​​Op deze webpagina vindt u een greep uit het aanbod van UCLL Stimulans. Meer dan ad hoc initiatieven, wil Stimulans een duurzame en trajectmatige samenwerking met zorgvoorzieningen aangaan. Er wordt gekozen om op vraag en op maat van de gesprekspartners te werken.

We houden u natuurlijk graag op de hoogte van toekomstige samenwerkings-mogelijkheden.​ Laat uw contactgegevens achter.

UCLL Stimulans maakt deel uit van het expertisecentrum Resilient People, Hogeschool UC Leuven-Limburg.

UCLL Stimulans werkt samen met sTimul: zorg-ethisch lab VIVES: www.stimul.be

Verantwoordelijke
Joke Lemiengre, kernexpert zorgethiek binnen Resilient People
Joke.Lemiengre [at] ucll.be
stimulans_joke.jpg
 


projecten

Groeien in deugddoende zorg: Roadmap voor leidinggevenden

Gedurende drie jaar werkten ouderzoekers van Stimulans UC-Leuven-Limburg en sTimul VIVES intensief met woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid samen om de ouderenzorg te inspireren over ethisch verantwoorde ouderenzorg. Een boeiend project met, door en voor woonzorgcentra, met als inzet het stimuleren van deugddoende zorg vanuit relationeel werken. ‘Lerende gemeenschappen’ vormden de ruggengraat van het project. Alle projectinfo kan je vinden op www.ouderenzorgenethiek.be

Interesse in het deelnemen aan een lerende gemeenschap zorgethiek, of wil interesse om binnen uw voorziening een lerende gemeenschap op te starten? Neem hiervoor contact op met joke.lemiengre [at] ucll.be.

Download de roadmap.


Studiedagen

Studievoormiddag: Kundig omgaan met onmacht in de zorg

Zorgverleners kunnen met ingewikkelde gevoelens worstelen. Hoe ga je om met iemand die alle hulp weigert en toch zorg nodig heeft? Hoe maak je contact met iemand die zich voor alles afsluit?

Zorgverleners willen heel graag de ander helpen en dwingen zichzelf, al dan niet onbewust, soms tot heldendaden. Sommige situaties zijn ondanks alle inspanningen, deskundigheid en goede wil niet op te lossen. Mensen blijven mensen … en kunnen nooit alles machtig zijn. Moeilijke zorgsituaties kunnen tot onbegrip en frustratie leiden. Het grootste risico is dat we vanuit deze lastige gevoelens de persoon die zorg nodig heeft in de steek laten.

Op de studievoormiddag maken we met twee interactieve workshops tijd om bewust bij onze onmacht in de zorg stil te staan. Met Pieter Loncke, Thomas Raemdonck en Simon Godecharle.

31 januari: 9u30 – 12u30, Campus LiZa Genk
Meer info en inschrijven
 

Leidinggevenden als ethisch helden? Ondeugend leiderschap in zorg, welzijn & onderwijs

Moeten leidinggevenden ethische helden zijn? Of mogen ze ook op moreel vlak mensen van vlees en bloed zijn? Hoe gaan ze om met hun middelmatigheid, hun tekortschieten in hun zorg voor medewerkers? Moeten ze boven woede en antipathie verheven zijn of kunnen die als kleine ondeugden net toelaten om kwetsbaar leiderschap uit te oefenen? Past af en toe een beetje kleine luiheid in hun leiderschap of zijn ze best ‘druk druk’?

Dat leiderschap best wel wat ondeugend en niet-perfect hoeft te zijn, is de insteek van deze studiemiddag. Toch vergt het beoefenen van ondeugend leiderschap morele moed. En dat er misschien meer ethisch duurzaam engagement zit in een leidinggevende die met kleine ondeugden aan de slag gaat, is een stelling die onder de loep wordt genomen.
Linus Vanlaere en Jan Labbe zorgen voor de inhoudelijke ‘food for thought’.

Listen, eat & meet … op vrijdag 6 maart 2010, van 11u tot 14u30 Campus LiZa Genk
Meer informatie en inschrijven
 


VORMINGEN ERVARINGSLEREN

Beleef, ervaar en inspireer! De bijzondere kracht van ervaringsleren voor zorgethische groei

Zorgverleners met warme en zorgzame attitudes zijn een onmisbare schakel voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Een ervaringsgerichte aanpak is bijzonder krachtig om de ontwikkeling van ethische zorgattitudes te stimuleren. Stimulans UCLL (het vroegere sTimul Lubbeek) bouwt sinds jaren expertise uit over ervaringsleren en zorgethiek, via onderzoek en onderzoekstrajecten.

In Lanaken, op campus Sint-Barbara, worden op het zorg-ethisch lab inleeftweedaagses georgansieerd. Zorgverleners worden voor twee dagen en één nacht als patiënt/bewoner/cliënt op de afdeling opgenomen. Deze twee dagen beleven ze vanuit de positie van een zorgontvanger.

Het team zorgverleners bestaat uit studenten verpleegkunde of orthopedagogie die de volle verantwoordelijkheid krijgen om goede zorg te verlenen. Het inleven wordt met time-out voor feedback en reflectie onderbroken. Eind september kreeg het zorg-ethisch lab Stimulans bezoek van de Australische prof. Tracy Levitt-Jones, een deskundige in onderzoek rond empathie-ontwikkeling. Toekomstige onderzoeksmogelijkheden werden verkend.
stimulans_foto01.jpg

Interesse in vormingstrajecten met ervaringsleren? In mei worden nieuwe tweedaagses georganiseerd.

Een inleeftweedaagse met terugkeersessie kost 420 euro per deelnemer.

Naast inleefsessies is er ook de mogelijkheid om binnen uw organisatie een workshop maaltijdzorg via ervaringsleren aan te vragen. Aanvragen vóór december 2019 kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd via FeBi Sociaal Fonds Ouderenzorg.
 

Verdiepingstweedaagse “Ethiek en tragiek”

Een weekend voor mensen met engagementen in de zorg
In het bijzonder voor alumni postgraduaat referentiepersoon ethiek

Op 8 en 9 mei 2020 organiseren Joke Lemiengre, Sylvain De Bleeckere en Katrien Ruytjens een tweedaagse ontmoeting voor ‘vrienden van de ethiek’. Bedoeling is om afstand te nemen van de dagelijkse zorgpraktijk om vanuit die positie juist scherper, met meer focus in te zoomen op de ethiek.

Het thema voor 2020 is de menselijke worsteling met de tragiek. Het lijkt wel de grens van de ethiek te zijn: daar waar het onverwachte binnenbreekt en de controle ons ontglipt. We kijken naar historische inzichten over ethiek en tragiek, maar laten ons ook inspireren door hedendaagse kunstenaars. Deelnemers ontvangen vooraf enkele teksten en beelden ter voorbereiding.

De werkvormen tijdens de tweedaagse zijn divers: van filosofische lezing tot het bekijken van een hedendaagse film; van workshops tot ervaringsleren; van persoonlijke reflectie tot groepsgesprekken. Bovenal zoeken we samen naar fundamenten voor ons dagelijks engagement in de zorg.