Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit event werd in 2016 door Hogeschool UCLL geroganiseerd en zal in 2018 opnieuw georganiseerd worden.

Oproep

Hogeschool UCLL deed in het voorjaar 2016 een oproep naar het werkveld voor ideeën die de nodige onderzoekspower konden gebruiken. Voor het eerst gaf een Vlaamse Hogeschool het werkveld de kans om mee te bepalen welke onderzoeksprojecten prioritaire aandacht verdienden. Iedereen kon projecten naar voor schuiven rond duurzaam ondernemen, intelligente zorg en uitdagend onderwijs, op voorwaarde dat de aangereikte oplossing breed bruikbaar is en ook anderen ten goede komt.

Meer dan 200 ideeën bereikten door deze oproep onze hogeschool!.

Raad van honderd

Op 22 april organiseerde UCLL haar eerste "Raad van honderd"

Alle expertisecellen nodigden experten uit om samen naar de toekomst van onderzoek en dienstverlening te kijken. Deze experten kwamen uit het werkveld: het bedrijfsleven, de social profit, de onderwijspraktijk en andere organisaties die UCLL inspireren. Ze namen samen de visie van de expertisecel onder de loep en bespraken kritisch de nieuwe ideeën voor onderzoeks- en dienstverleningsprojecten, die werden ingezonden door burgers en organisaties.

Theo Creemers, Algemeen Beheerder UCLL: “We willen op basis van prioriteiten die het werkveld formuleert, beleidskeuzes maken die ook echt door iedereen gedragen worden.”
Carl Foulon van Montfort College motiveert zijn deelname aan de ronde tafel van de expertisecel “Education for the Future” als volgt: “Ik wilde horen wat de andere experten denken over Education of Today, wat we daarvan zeker moeten bewaren en wat we uiteindelijke moeten wegsmijten.”

Elke expertisecel stelde uiteindelijk een top drie van ideeën samen.

Marc Heleven gaf nadien een inspirerende toespraak over zijn boek “Not invented here: cross-industry innovation”. Hij spoort UCLL aan om zoveel mogelijk onderzoeksdomeinen te combineren, zelfs als dit leidt tot de gekste ideeën. Zijn stelling: “Durf ook idiote vragen stellen!” Gouverneur Herman Reynders sloot de dag af met een analyse van de onderwijsproblematiek in Limburg en de maatschappelijke uitdagingen voor Limburg.

Dit soort evenementen is belangrijk voor UCLL: het doet nieuwe partnerschappen ontstaan en maakt dat we anders samenwerken met het werkveld. Uit de gesprekken bleek bijvoorbeeld dat we nog duidelijker moeten benadrukken waarvoor KMO’s bij ons terecht kunnen en hoe we ons daarin onderscheiden van andere dienstverleners.

Ook de experten waren enthousiast. Ze haalden inspiratie vanuit een ander hoek en deden ideeën op om ook in hun eigen beleid nieuwe richtingen in te slaan.   

Waarom UCLL dit doet?

De hogeschool wil geen geïsoleerd eiland zijn. Geen hokjesdenken. Innovatief onderwijs vergt innovatief onderzoek. UCLL wil haar studenten opleiden in de wereld van vandaag en morgen. Dat kan alleen als we hen buiten het terrein van hun campus en buiten hun eigen comfortzone brengen. De focus ligt meer dan ooit bij samenwerking met en tussen zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Dus: samenwerken met jou.

Hoe NU Verder?

Uit de meer dan 200 binnengekomen ideeën werd op 22 april een eerste prioriteitenlijst opgesteld in overleg met de Raad van honderd experten.

Op basis van deze prioriteitenlijst selecteerde de expertisecellen elk hun eigen top 3.

In de komende maanden zal elke indiener, zowel van geselecteerde projecten als van niet geselecteerde projecten, gecontacteerd worden.