Overslaan en naar de inhoud gaan

Semaine Intercommunautaire Week

Het hoofddoel van de Internationale Week is om studenten in contact te brengen en onder te dompelen in de taal en cultuur van de andere landshelft. Bovendien wordt in deze week gewerkt rond juridisch-maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn zoveel als mogelijk gekozen rond de actualiteit.

Door deelname aan deze Semaine Intercommunautaire Week wordt in beide landstalen gewerkt rond thema’s, die iedere rechtspracticus aanbelangt en interesseert.

Aan deze Semaine Intercommunautaire Week wordt deelgenomen door studenten rechtspraktijk​ van UCLL en van Helmo (Luik) en Henallux (Namen).

In het Waalse landsgedeelte wordt in de regel gewerkt rond een juridisch-maatschappelijk thema, dat aangeboden wordt in seminarievorm, workshops, enz. In het Vlaams landsgedeelte wordt in de regel gewerkt rond een specifiek juridische casus, ingebed op een realistische situatie.

Studenten worden in kleine taalgemengde groepjes opgedeeld, om samen de opdrachten uit te werken. De uitgewerkte resultaten van deze opdrachten worden dan in grote groep geanalyseerd.

Naast het strikt educatieve worden er ook momenten voorzien waarbij in een niet-educatieve context over de culturen en talen heen met elkaar samengewerkt wordt. Zo bijvoorbeeld wordt een quiz, een sportactiviteit, enzovoort voorzien en alles wordt afgesloten op het Galabal waarbij alle studenten van de Internationale Week samen met ons aanwezig zullen zijn.

Het belang van deze Semaine Intracommunautaire Week is dat iedere rechtspracticus een week lang actief bezig is met thema’s, die hem nauw aan het hart liggen en dit ondergedompeld in de taal van de andere taalgemeenschap.

Praktisch

Doelgroep: tweede jaar bachelor studenten in Rechtspraktijk
Datum: 18 - 22 Maart 2019
Plaats: Haute Ecole Helmo Saint-Martin (Luik) & Faculty of Management – Proximus Campus (Leuven)
Prijs: € 150 (participation) + € 100 (accommodation Youth Hostel)
Coördinatoren: Bart De Geyter – Nico Nijsten – Manou Esykens