Overslaan en naar de inhoud gaan
header from bobo de beer

Babo

U bent hier

babo2b.pnggeweld in het gezin bespreekbaar maken met jonge kinderen

Aanpak in de preventie van intra-familiaal geweld

De meest recente cijfers geven aan dat kinderen vaak in aanraking komen met diverse vormen van geweld (fysiek, psychisch, ….) in het gezin. Bij jonge kinderen missen we echter vaak de signalen van intra-familiaal geweld (IFG). Vaak omdat jonge kinderen niet in staat zijn om te spreken over wat er gebeurt of omdat we hun signalen missen.

Er is dan ook een belangrijke taak weggelegd om sensitief te zijn voor signalen van intra-familiaal geweld bij kinderen en om kinderen meer weerbaar te maken. In beide gevallen kan zowel de school als hulpverleners in de eerste lijn een belangrijke rol spelen.

Maar hoe spreken we met jonge kinderen over deze thema’s en op welke signalen moeten we letten? Gesprekstechnieken en methodieken die zinvol zijn bij oudere kinderen en jongeren, zijn vaak onvoldoende toepasbaar bij jonge kinderen. Voor jonge kinderen is het immers veel moeilijker om zich via taal te uiten over hun ervaringen, herinneringen en emoties. Dit komt omdat de zones van de hersenen van jonge kinderen die te maken hebben met emoties, taal en oordelen nog erg onrijp zijn. Diezelfde onrijpheid van de jonge hersenen zorgt voor een grotere kwetsbaarheid voor overweldigende of negatieve ervaringen.

Om met jonge kinderen (3-8j) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken (preventie-luik) en moeilijke situaties in het gezin en IFG bespreekbaar te maken (interventie-luik) ontwikkelden we een methodiek (BABO).
 

Methodiek

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor professionals (hulpverleners en leerkrachten) om met jonge kinderen hun gezin en vormen van eventueel geweld in het gezin bespreekbaar te maken, in groep of individueel. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en hun ervaringen hierrond te delen. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties.  

Deze methodiek zet in op preventie door het gezin met jonge kinderen bespreekbaar te maken: ‘hoe ziet elk zijn gezin eruit, wat zijn de verschillen tussen gezinnen, hoe gaan we om met conflicten in gezinnen’ en oefenen we met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt de methodiek door het creëren van een veilige context en openheid voor ieder zijn verhaal, ook concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en IFG vroegtijdig te detecteren, te bespreken en op te volgen. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in je dagelijkse werking met jonge kinderen.

 

Het unieke aan de BABO-methodiek

 • Kan preventief ingezet worden om te werken aan het weerbaar maken van het kind door te leren omgaan met verschillen, aangeven van grenzen, verkennen emoties en taal geven aan sensaties en emoties

 • Geeft de gebruiker inzicht in het herkennen van signalen bij jonge kinderen rond zorgwekkende situaties in het gezin

 • Kan ingezet worden als gesprekstool met het kind na vaststelling van zorgwekkende situaties in het gezin

 • Geeft handvaten om met ouders van jonge kinderen te spreken over zorgwekkende situaties in het gezin zowel vanuit leerkracht als hulpverleningsperspectief

 • De methodiek is laagdrempelig: vertrekt vanuit herkenbare en niet-bedreigende situaties voor het kind

 • De Babo-methodiek hanteert een mix aan verbale en non-verbale tools om met jonge kinderen te spreken over hun gezin en moeilijke situaties in het gezin.

 • De Babo-methodiek doet minimaal beroep op taalvermogen van jonge kinderen en kan daarom ook ingezet worden om met anderstalige kinderen of kinderen met een taalachterstand aan de slag te gaan

 • De methodiek leent zich om te gebruiken individueel met 1 kind en in groeps- of gezinsverband

babo_de_beer_illustraties_tinne_luyten.jpg

De toolbox werd uitgegeven door uitgeverij Garant     

Een paar reacties op de toolbox:

Het geweld in het gezin bespreekbaar maken…BABO helpt me om kleuters taal te geven aan hun emoties, op te komen voor zichzelf  een fijne manier!”

Door te werken met BABO had ik meer handvaten om met kinderen in gesprek te gaan over moeilijke thuissituaties. Kinderen brachten hun verhaal, de tekeningen samen met de handpop boden mij heel wat mogelijkheden om hierrond te werken.”
 

Vormingstraject

We organiseren 2 keer een 2-daags vormingstraject met Babo in de hoofdrol. Gekoppeld aan de toolbox ‘Babo’ bieden we een vormingstraject aan waarin de methodiek van het werken met Babo wordt aangeleerd. We staan stil hoe we met jonge kinderen kunnen spreken over hun gezin en hoe we geweld in het gezin bespreekbaar kunnen maken. We stellen Babo voor, oefenen de Babo methodiek in en gaan aan de slag met jouw noden, drempels en vragen rond Babo. Tijdens de 2-daagse vorming maken we ons sterk om veel te oefenen, te werken met voorbeelden uit de praktijk, jouw ervaringen. Kortom, bereid je voor op een ‘hands-on’ vormingservaring!

Dag 1 (4u)

 • Hersenontwikkeling bij jonge kinderen en de link met IFG

 • Transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG

 • Voorstelling en aan de slag met Babo toolbox en methodieken

 • Oefenen methodieken van Babo a.d.h.v. casusmateriaal

Dag 2 (4u)

 • Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt

 • Transparant communiceren met ouders

 • Oefenen methodieken van Babo – uitbreiding

 • In team werken met Babo (incl. intervisie rond ervaren drempels en valkuilen)

 

LOCATIE
UCLL Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Leuven

DEELNAMEPRIJS
195€ voor twee halve dagen navorming,
incl. pakket 'toolbox Babo' - uitgeverij Garant.
incl. catering (koffie, frisdrank, versnapering)

Wil je er graag bij zijn?

Wil je meer weten over de methodiek en toolbox ‘BABO’ en/of deelnemen aan het vormingstraject ‘hoe gericht werken met deze methodiek’?

Neem contact met Anneleen.Roelandts@ucll.be of Dorien.Wuyts@ucll.be voor meer info.

Inschrijvingen kan via het online inschrijvingsformulier hieronder.