Samenwerken | UCLL
Aanbod voor scholen

Als hogeschool van de Moving Minds, met een grote lerarenopleiding en heel wat andere beroepsgerichte opleidingen in gezondheid, welzijn, technologie en management dragen we hier graag aan bij. Door samen met scholen onderzoek te doen, te co-creëren, navormingen te organiseren en pedagogische studiedagen in te richten, blijven we groeien.

Aanbod voor bedrijven en organisaties

Hogeschool UCLL stelt haar uitgebreide en kwaliteitsvolle expertise in vele domeinen ter beschikking om op opleidingsvragen van bedrijven, organisaties en instellingen een passend en performant antwoord te bieden.

Samenwerken in onderzoek

Het onderzoek aan de hogeschool is gericht op het ontwikkelen van toepassingen die onmiddellijk inzetbaar zijn in het werkveld. De hogeschool heeft haar innovatieve kennis gebundeld in expertisecellen. In voortdurende wisselwerking met het werkveld zetten zij onderzoeksprojecten op, waarin ze antwoorden bieden op bestaande noden.

De volgende generatie warm maken voor wetenschap

Ortho

Sinds eeuwen zijn wetenschappers op zoek naar hoe de wereld in elkaar zit.  Technici verlangen ernaar om het lot van de mens te verbeteren door een werktuig of technologie te ontwerpen. Omdat de wetenschappelijke kennis en de technologische toepassingen uitgebreid en complex geworden zijn, probeert wetenschapscommunicatie aan iedereen te laten zien wat wetenschappen en techniek zijn.