Voorbereidingsjaar | UCLL

Voorbereidend jaar hoger onderwijs

Specialisatie: kindgericht werken

  • Wil jij na je 6de jaar in een arbeidsmarktgerichte opleiding (BSO) graag verder studeren? Of ben je 18 jaar en was je niet geslaagd in je 5e of 6e jaar ASO/TSO maar droom je toch van verder studeren?
  • Wil je graag je diploma secundair onderwijs behalen?
  • Heb je een groot hart voor kleuters en droom je ervan om kinderen te helpen groeien in hun ontwikkeling?
  • Wil je niet enkel theorie, maar ook praktijkvakken?

Deze praktijkgerichte 1-jarige opleiding levert je een diploma secundair onderwijs (Onderwijskwalificatie 4, OK4) op en is jouw ideale opstap naar het hoger onderwijs!

Lees alles over het voorbereidend jaar hoger onderwijs

 

Voorbereidend jaar hoger onderwijs

voor anderstalige nieuwkomers

Het intensief voorbereidingsjaar, kortweg IVAN(HOE), is specifiek bedoeld voor anderstalige nieuwkomers  die in een Vlaamse hogeschool of universiteit willen (verder) studeren of hun hoger diploma wil versterken.

IVAN(HOE) biedt naast academisch Nederlands ook Nederlandse vaktaal en instructietaal om zo de slaagkansen te verhogen. Het is een uniek traject dat geleidelijk omhoogklimt op de onderwijsladder en zo stapsgewijs naar een carrière in het hoger onderwijs leidt.

Limburg

Het voortraject bereidt je voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool. Woon je in Limburg? Contacteer Afaf Reguib van het Agentschap Integratie en Inburgering, afaf.reguib@integratie-inburgering.be

Leuven

Stad Leuven en UCLL sloegen de handen in mekaar en bouwden binnen de werking van De Nomade en International House een Leerwinkel voor Nieuwkomers uit. Contacteer Mevr. Bie Strypens via leerwinkel@leuven.be.

Geïnteresseerden uit het Leuvense kunnen het programma ook volgen in Limburg. Samen met de trajectbegeleider zal uitgezocht worden op welke manier dit haalbaar is. Contacteer Afaf Reguib van het Agentschap Integratie en Inburgering, afaf.reguib@integratie-inburgering.be