Gendergelijkheid | UCLL

UCLL beschouwt gendergelijkheid als onderdeel van een inclusief beleid; als een gedeelde verantwoordelijkheid die tot de organisatiecultuur behoort en gaat daarmee voor een inclusieve leer- en werkplek. UCLL wenst te evolueren naar een divers-sensitieve en inclusieve hogeschool en kiest daarbij voor een brede insteek van het diversiteits- en inclusiebeleid, ingebed in de missie, visie en strategie van UCLL.

 

Gendergelijkheidsplan