Studiegeld | UCLL

Studiegelden 2024-2025

De tarieven voor de studiegelden academiejaar 2024-2025 vind je hier.

Studiegelden 2023-2024

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatopleidingen.

standaardopleiding van 60 studiepunten

waarvan vast gedeelte*

waarvan variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 1092,10

€ 282,10

€ 13,50 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 576,10

€ 282,10

€4,90 per studiepunt

Beursstudent

€ 128,80

€ 128,80

€0 per studiepunt

standaardopleiding van 60 studiepunten

Niet-beursstudent

€ 1092,10

Bijna-beursstudent

€ 576,10

Beursstudent

€ 128,80

waarvan vast gedeelte*

Niet-beursstudent

€ 282,10

Bijna-beursstudent

€ 282,10

Beursstudent

€ 128,80

waarvan variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 13,50 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€4,90 per studiepunt

Beursstudent

€0 per studiepunt

Studiegeld bij diploma- en creditcontracten (*het vast deel moet per academiejaar betaald worden, ook bij inschrijving in febr.)

Bij combinatie van diploma en/of creditcontracten betaal je slechts eenmaal de vaste kost. In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet? Dan kan de hogeschool verhoogd studiegeld aanrekenen voor bacheloropleidingen. Voor niet-beursstudenten wordt het variabel gedeelte verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

2. Studiegeld bij examencontracten

Een inschrijving voor een examencontract wordt beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Vast

Variabel

slechts één tarief
voor alle studenten

€128,80

€4,90 per studiepunt

Vast

slechts één tarief
voor alle studenten

€128,80

Variabel

slechts één tarief
voor alle studenten

€4,90 per studiepunt

Studiegeld bij examencontracten

De student met een examencontract betaalt, bovenop het studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar) om het studieplatform Toledo te gebruiken en voor de nodige ICT-faciliteiten.
Studeren met een examencontract is zelfstudie. Een examencontract geeft je enkel het recht om examens af te leggen.

3. Banaba's en postgraduaten

Bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen komen niet in aanmerking voor een Vlaamse studietoelage. Daarom is er ook geen onderscheid tussen beurstarief en niet-beurstarief. Een overzicht van de studiegeldbedragen van deze opleidingen kan je hier terugvinden:

4. Spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering,...

Kan ik mijn studiegeld gespreid betalen? Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse overheid? Kan ik beroep doen op nog andere beurzen of toelagen?

Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst Leuven & Diest of Limburg.

5. Voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan te allen tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, groeipakket,  leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het studiegeld dat je moet betalen, voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer je van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, betaal je de vaste kost slechts éénmaal. Ook het uitschrijven van (enkele) opleidingsonderdelen volgt dezelfde regels.

6. Werken en Studeren

Combineer jij jouw job met een opleiding bij UCLL? Hieronder vind je enkele financiële steunmaatregelen waar je mogelijk gebruik van kan maken! 

Opleidingscheques
Openvouwen
KMO-portefeuille
Openvouwen
Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming
Openvouwen

7. Opleidingsspecifieke kosten

Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kunnen er extra kosten zijn voor cursusmateriaal en handboeken, specifieke kledij zoals labojassen en sportkledij maar ook kosten voor verbruik van materialen tijdens labo’s en praktijklessen. Bezoeken, activiteiten, uitstappen, studiereizen en kosten verbonden aan internationale projecten worden ook mee opgenomen.