Studeren met een bijzonder statuut | UCLL

Faciliteiten maken het mogelijk je studie te combineren met een sport die je op hoog niveau beoefent, de zorg voor iemand in je omgeving, een functiebeperking, je eigen zaak, een job of je artistieke bezigheden. Het kan gaan om flexibele deadlines, aangepaste afspraken inzake afwezigheden, extra tijd tijdens een examen of in bepaalde gevallen spreiding van examens. De faciliteiten worden steeds toegekend door de studentendienst en in het licht van je opleiding.

Je statuut aanvragen doe je via het tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het KU loket. Je aanvraag moet je staven met de nodige documenten. De studentendienst of beoordelingscommissie voor het betrokken statuut ontvangt jouw aanvraag. Zij behandelen je dossier discreet volgens de deontologische code. Je kan je steeds vooraf informeren of advies inwinnen over jouw situatie; contactgegevens vind je per statuut op de betrokken webpagina.