Service Learning | UCLL

Op onze hogeschool kunnen studenten en docenten hun expertise, authentieke persoonlijkheid en brede, geëngageerde kijk op de wereld inzetten om mee te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dus doen we aan UCLL aan Service-Learning.

Wat is Service-Learning?

Service-Learning is het dienstverlenend leren door maatschappelijk engagement en levert alle partijen een voordeel op:

  • een externe organisatie werkt samen met UCLL-studenten die zich inzetten om hun steentje bij te dragen aan de werking van de organisatie
  • de studenten groeien persoonlijk, maatschappelijk en/of vakinhoudelijk door deze ervaring op een heel andere manier dan bijvoorbeeld door een stage of door vrijwilligerswerk
  • de docenten verruimen hun blik door de ervaring van de studenten
  • UCLL draagt maatschappelijk bij aan de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen 

Concreet?

Een voorbeeld van Service-Learning is het opleidingsonderdeel ‘Leren door maatschappelijk engagement’. Dit hogeschoolbrede opleidingsonderdeel wordt sinds 2020-2021 aangeboden aan alle studenten vanaf het tweede opleidingsjaar. In dit opleidingsonderdeel gaan studenten voor leerervaringen door maatschappelijk engagement. Ze leren mét en over anderen in een échte situatie, door toe te passen wat ze in hun opleiding hebben geleerd. Ze doen dit in nauwe samenwerking met studenten uit andere opleidingen. Ze organiseren bv. een event in een wijkcentrum, ontwikkelen een website voor een sociale organisatie, bieden huiswerkbegeleiding aan, leren kwetsbare leerlingen met een PC werken, organiseren praatgroepen voor anderstaligen, ondersteunen in een woonzorgcentrum , stimuleren. gezonde voeding, optimaliseren woonhulp, zetten een publiciteitscampagne voor vrijwilligers op …

Duik voor meer info en voorbeelden in het rapport van het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning

UC Leuven-Limburg:

 

Contact

Lijkt Service-Learning iets voor jouw organisatie? Of heb je een vraag?
Neem dan contact op met leene.leyssen@ucll.be of lies.wijnants@ucll.be.