Samenwerken met scholen | UCLL

 

  Stages

  Op zoek naar praktijkinformatie voor het organiseren van stages als stageschool of mentor? 

  Studieoriëntering

  We zetten graag samen met het secundair onderwijs in op studieoriëntering en studiekeuzebegeleiding voor leerlingen van de derde graad. 

  Vormingsaanbod voor onderwijsprofessionals

  Tal van navormingen voor leerkrachten, vakgroepen, directies en ondersteuners.

  Samenwerken op maat

  We gaan graag in op vragen en noden en proberen in de mate van het mogelijke maatwerk te leveren.

  Wil je graag een persoonlijke toelichting bij ons aanbod? Heb je andere vragen over samenwerken en samenscholen?