Academische kalender 2024 - 2025 | UCLL

23/09/2024

Start academiejaar 2024-2025

13/10/2024

Laatste dag van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

13/10/2024

Laatste dag van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

13/10/2024 

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

28/10/2024

Start herfstvakantie

01/11/2024

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

03/11/2024

Einde herfstvakantie

15/11/2024

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

29/11/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

30/11/2024

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2024

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14/03 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 13/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

02/12/2024

Start tweede examenblok

06/12/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

23/12/2024

Start kerstvakantie

5/01/2025

Einde kerstvakantie

31/01/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

03/02/2025

Start rustweek

07/02/2025 

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok) 

09/02/2025

Einde rustweek

10/02/2025

Start tweede semester; start derde examenblok 

02/03/2025

Laatste dag van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

02/03/2025

Laatste dag van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

02/03/2025

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2025

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2025

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 14/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

07/04/2025

Start paasvakantie

20/04/2025

Einde paasvakantie

25/04/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

28/04/2025

Start vierde examenblok

02/05/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

27/06/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok) 

02/07/2025

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

02/07/2025

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

04/07/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

14/07/2025

Start sluitingsperiode zomer 2025

03/08/2025

Einde sluitingsperiode zomer 2025

18/08/2025

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

12/09/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

19/09/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

22/09/2025

Start academiejaar 2025-2026

23/09/2024

Start academiejaar 2024-2025

13/10/2024

Laatste dag van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

13/10/2024

Laatste dag van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

13/10/2024 

Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen

28/10/2024

Start herfstvakantie

01/11/2024

De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld

03/11/2024

Einde herfstvakantie

15/11/2024

Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar

29/11/2024

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok)

30/11/2024

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

30/11/2024

Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14/03 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 13/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.)

02/12/2024

Start tweede examenblok

06/12/2024

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok)

23/12/2024

Start kerstvakantie

5/01/2025

Einde kerstvakantie

31/01/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok)

03/02/2025

Start rustweek

07/02/2025 

Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok) 

09/02/2025

Einde rustweek

10/02/2025

Start tweede semester; start derde examenblok 

02/03/2025

Laatste dag van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

02/03/2025

Laatste dag van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 

02/03/2025

Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester

14/03/2025

Het ISP is opgesteld en goedgekeurd

14/03/2025

Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 14/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties)

07/04/2025

Start paasvakantie

20/04/2025

Einde paasvakantie

25/04/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok)

28/04/2025

Start vierde examenblok

02/05/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok)

27/06/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok) 

02/07/2025

Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok

02/07/2025

Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok)

04/07/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok)

14/07/2025

Start sluitingsperiode zomer 2025

03/08/2025

Einde sluitingsperiode zomer 2025

18/08/2025

Start derde examenperiode en vijfde examenblok

12/09/2025

Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok)

19/09/2025

Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok)

22/09/2025

Start academiejaar 2025-2026