Geweld in het gezin bespreekbaar maken met jonge kinderen

Binnen expertisecentrum resilient people ontwikkelden we een aanpak in de preventie en zorg van intrafamiliaal geweld. 1 op de 4 kinderen komt in aanraking met een of meerdere vormen van geweld in het gezin, door ruzies, (v)echtscheiding, partnergeweld, overmatig straffen, onmacht van de ouders... Dit laat voor elk kind sporen na, ook als ze enkel getuige zijn. Bij jonge kinderen (3-8j) missen we regelmatig de signalen van intrafamiliaal geweld. Vaak omdat we niet weten hoe we met jonge kinderen over dit thema kunnen spreken en omdat jonge kinderen weinig taal hebben om te verwoorden wat er in hen omgaat.

Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken (preventie) en geweld in het gezin bespreekbaar te maken (interventie). Babo geeft je de mogelijkheid om ook de allerkleinsten aan het woord te laten, individueel, in groep of samen met het gezin.
 
“Door te werken met BABO heb ik meer handvaten om met kinderen in gesprek te gaan over moeilijke thuissituaties. De tekeningen, samen met de handpop, bieden mij heel wat mogelijkheden om hierrond te werken. Kinderen brengen hun verhaal. ” 
 
De methodiek van Babo is ontwikkeld voor alle professionals die beroepsmatig met jonge kinderen in aanraking komen (leerkrachten, hulp- en zorgverleners). Centraal in de methodiek staat de figuur ‘Babo’. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en geweld in het gezin bespreekbaar te maken. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties. Babo oefent met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt Babo je concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en intrafamiliaal geweld vroegtijdig te detecteren en te bespreken met kinderen en ouders. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in de dagelijkse werking met jonge kinderen.

Babo-box

Babo reikt taal, beelden en werkvormen aan om met jonge kinderen en het gezin concreet aan de slag te gaan binnen 4 thema’s:

Huisje met een kruisje
Het gezin verkennen

In welk gezin leeft het kind?
Hoe ervaart het kind de relaties in het gezin?

Kind wil snoepje
Regels, behoeftes en afstemming in het gezin

Welke regels heeft het gezin? Wordt het kind gezien in het gezin?

Kind speelt alleen
Omgaan met moeilijke momenten en opkomen voor jezelf

Hoe kan het kind een veilige plek vinden voor zichzelf en veerkrachtig omgaan met geweld?

Ouders maken ruzie
Geweld in het gezin bespreken

Hoe betrekken we het kind in een gesprek rond geweld in het gezin?
Hoe werken we aan herstel?

Babo box

In deze babo-box vind je:

Handleiding:

- Geweld in de gezinscontext:  situering en hulpverleningskader
- De Babo-methodiek
- Inspiratieleidraad met 26 hapklare  Babo-werkvormen

BABO-tools:

- Babo handpop
- 3 verhalen met Babo in de hoofdrol
- 72 Babo communicatiekaarten (in groot en klein formaat)

Garant uitgevers logo

De Babo-box is uitgegeven via Garant Uitgevers. Met een voorwoord van Anja Van Looveren, kinderpsychologe Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen.  De illustraties van Babo kwamen tot stand in samenwerking met illustratrice Tinne Luyten(link is external).

Jouw Babo-box bestellen

Een Babo-box kost € 125 (+ € 5 verzendkosten) 

Een paar reacties op de Babo-box:

Het geweld in het gezin bespreekbaar maken…BABO helpt me om jonge kinderen taal te geven aan hun emoties, op te komen voor zichzelf op een fijne manier!”

Door te werken met BABO had ik meer handvaten om met kinderen in gesprek te gaan over moeilijke thuissituaties. Kinderen brachten hun verhaal, de tekeningen samen met de handpop boden mij heel wat mogelijkheden om hierrond te werken.”

Babo-workshops

We organiseren een 2-daags vormingstraject met Babo in de hoofdrol. Gekoppeld aan de Babo-box bieden we een vormingstraject aan waarin we met de methodiek van Babo aan de slag gaan. We staan stil hoe we met jonge kinderen kunnen spreken over hun gezin en hoe we geweld in het gezin bespreekbaar kunnen maken. We stellen Babo voor, oefenen de Babo methodiek in en gaan aan de slag met jouw noden, drempels en vragen rond Babo. Tijdens de 2-daagse vorming maken we ons sterk om veel te oefenen, te werken met voorbeelden uit de praktijk, jouw ervaringen. Kortom, bereid je voor op een ‘hands-on’ vormingservaring!

Dag

Inhoud

Dag 1 (4u)

- Kennismaking met Babo

- De Babo-methodiek: algemene principes

- Via Babo transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG

- Aan de slag met Babo: oefenen methodieken van Babo - focus op kinderen

Dag 2 (4u)

- Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt

- Transparant communiceren met het gezin

- Aan de slag met Babo: oefenen methodieken van Babo – uitbreiding naar het gezin

- Intervisie rond ervaren drempels en valkuilen in het werken van met Babo

Dag

Inhoud

Dag 1 (4u)

- Kennismaking met Babo

- De Babo-methodiek: algemene principes

- Via Babo transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG

- Aan de slag met Babo: oefenen methodieken van Babo - focus op kinderen

Dag 2 (4u)

- Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt

- Transparant communiceren met het gezin

- Aan de slag met Babo: oefenen methodieken van Babo – uitbreiding naar het gezin

- Intervisie rond ervaren drempels en valkuilen in het werken van met Babo

KOSTPRIJS
Babo-workshops inclusief Babo-box: € 245
Babo-workshop zonder Babo-box*:  € 120

Incl. catering (koffie, frisdrank, versnapering)

*Enkel mogelijk wanneer je met andere werknemers uit dezelfde organisatie deelneemt aan de vorming. In dit geval kan men 1 Babo-box per twee gebruiken. Dit maakt het mogelijk dat meerdere deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen aan de vorming, ze slechts per 2 een Babo-box aankopen.

 

Schrijf je hier in voor de Babo-vorming

Schrijf je in voor de sessies op 20/9 & 15/11/2022 (campus hertogstraat te heverlee)

Belevingsroute

Speciaal voor scholen (en leefgroepen): ‘Op tocht met Babo’
Kinderen uit de 2de – 3de kleuterklas en 1ste leerjaar worden meegenomen op een Babo-belevingsparcours die de drempel om te spreken over (stress en conflicten in) het gezin helpt te verlagen. Daarna gaat de leerkracht aan de slag met het Babo-pakket: In 4 themaweken leren kinderen veerkrachtig om te gaan met moeilijke situaties in het gezin. We eindigen met een Babo-interventie: elk kind gaat, onder onze begeleiding, aan de slag met stress in het gezin. We sluiten af met een toffe Babo-dans.

NAVORMING OP MAAT VAN JOUW ORGANISATIE
Wij zoeken naar een gepast format op maat van uw organisatie. Neem contact op met ons voor meer info.

Over de auteurs

Dorien Wuyts is ontwikkelingspsychologe (PhD) en traumatherapeute (EMDR) voor kinderen en hun gezin en lector binnen de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL.
Anneleen Roelandts is orthopedagoge met expertise in moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge kinderen en lector binnen de opleiding Banaba Buitengewoon Onderwijs UCLL.
Dorien Wuyts en Anneleen Roelandts zijn beide expert intrafamiliaal geweld binnen de expertisecentrum Resilient People UCLL en leiden professionals op in het praten en werken met jonge kinderen en hun gezin rond intrafamiliaal geweld.

De illustraties van Babo werden gemaakt door © studio tinne luyten.

Wil je meer weten over de Babo-methodiek en Babo-box en/of wil je een vorming op maat voor jouw organisatie?

Projectverantwoordelijke

Neem contact op met anneleen.roelandts@ucll.be of dorien.wuyts@ucll.be voor meer info.

Verantwoordelijke expertisecentrum

Neem contact op met Resilient People (anne.groenen@ucll.be) voor meer informatie