Charlotte Menten

Alumnus, Clinical Safety Specialist bij Medtronic

Ontdekkingstocht

Toen ik aan de opleiding Health Care Management begon, wilde ik graag in een ziekenhuis werken. Tijdens een van de opleidingsstages ontdekte ik dat ik mij toch beter in mijn element voelde in de farmaceutische industrie. Vrijwel meteen na het afstuderen ben ik gestart bij Bayer als Pharmacovigilance Assistant. Hier zorgde ik voor de administratie van het departement, maar hielp ik ook met het verwerken van data.

Werkzekerheid

De IT-gerichte vakken, de talenvakken en vooral de medische vakken komen hierbij heel goed van pas. Na 2,5 jaar keek ik uit naar een nieuwe uitdaging. Intussen werk ik bij Medtronic in Nederland als Clinical Safety Specialist. Hier heb ik dezelfde kansen gekregen als mijn collega’s met een universitair diploma. Het fijne aan dit diploma is de werkzekerheid en de variatie aan mogelijkheden die je hebt op de arbeidsmarkt. Je krijgt een stevige basis en de opleiding stoomt je klaar voor het werkveld. Je leergierigheid en motivatie doen de rest.

Sofie Elsen

Alumnus, Medical Management Assistent bij UZ Leuven

Administratieve duizendpoot

Het beroep is voortdurend in beweging. Als student krijg je een brede waaier aan taal-, IT-, medische en organisatorische vakken die inspelen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Dankzij deze veelheid aan vakken studeer je af als administratieve duizendpoot. De communicatie tussen studenten en lectoren is laagdrempelig waardoor je steeds snel hulp en ondersteuning krijgt.

Theorie én praktijk

Daarnaast bieden de monitoraten ook een extra duwtje in de rug. De opleiding Health Care Management focust zowel op theorie als praktijk en die combinatie zorgde ervoor dat ik goed voorbereid aan mijn stage kon beginnen. Na een boeiende en uitdagende stage bij UZ Leuven kreeg ik onmiddellijk een arbeidscontract. Ik kijk met veel plezier terug op mijn opleiding.

Esther Willems

Alumnus, Medical Management Assistant bij UZ Leuven

Onmiddellijk inzetbaar

Na de opleiding Health Care Management ben je als een creatieve duizendpoot onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt. De opleiding focust niet alleen op meertalige communicatie, maar ook op verschillende softwarepakketten én samenwerken. Tijdens mijn stage heb ik dan ook al deze theorie kunnen omzetten in de praktijk.

Onmiddellijk contract

Telefoneren in een andere taal, verslagen en tabellen maken, notuleren en vergaderen schrikten mij allesbehalve af. Ook de medische terminologie heb ik onder de knie gekregen
door de vakken anatomie, fysiologie en pathologie. Ik heb dan ook mijn stage op Pathologische ontleedkunde tot een goed einde kunnen brengen. Na mijn stage kreeg ik onmiddellijk een contract aangeboden als Medical Management Assistent bij UZ Leuven op de dienst Laboratoriumgeneeskunde.

Jürgen Constandt

Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft al een aantal keren een beroep kunnen doen op studenten voor een onderzoek bij zijn leden. Zo onderzochten UCLL- studenten van Health Care Management onder meer de tevredenheid over de dienstverlening en bogen anderen zich over het nut en belang van een goede hospitalisatieverzekering.

Zo maakten de studenten concreet kennis met onderzoek en het maatschappelijk belang van de ziekte- en gezondheidsverzekeringen. Niet toevallig kwam één van deze studenten nadien bij ons in dienst!”

Health care management, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype