Studeren zonder grenzen Orthopedagogie | UCLL

Kortdurende uitwisselingen

Je kan deelnemen aan een kort internationaal initiatief waar je 1 à 2 weken op uitwisseling gaat naar een ander land. De inleefreis naar Polen, Benin of Ecuador zijn hiervan enkele voorbeelden. Deze initiatieven kan je via het opleidingsonderdeel persoonlijke professionalisering of via een TACO opnemen in je 2de of 3de opleidingsfase. De timing waarop de uitwisseling zal worden georganiseerd speelt hierin een rol. Bij het begin van je 2de en 3de opleidingsfase zal je hier meer informatie over ontvangen. 

Daarnaast kan je ook deelnemen aan een online living lab van 6 weken. Mogelijks is hier een uitwisseling van een week aan gekoppeld. Je buigt je samen met medestudenten uit verschillende Europese landen over een maatschappelijke uitdaging en probeert tot oplossingen te komen.

Anderzijds kan je ook deelnemen aan internationale online congressen of kan het zijn dat je via een bepaald opleidingsonderdeel in contact komt met buitenlandse docenten en studenten.

Langdurige uitwisselingen 

Voor studenten die langdurig een internationale ervaring willen opdoen, zijn er in de laatste opleidingsfase mogelijkheden om een volledig semester een studie of stage op te nemen bij één van onze partners in Europa of het Zuiden.

  • We hebben een groot netwerk van partners in Europa waar studenten een studie of een stageprogramma kunnen volgen.
  • In het Zuiden hebben we structurele samenwerkingsverbanden met lokale organisaties (Suriname, Zuid-Afrika, Ecuador en Bali) in het kader van Community Development through Service Learning (CDSL). De Zuid-stages worden voorafgegaan door een specifiek voorbereidingsprogramma.
Door stage te lopen in het buitenland ben ik andere referentiekaders tegengekomen; ik heb gezien hoe andere personen met andere denkwijzen in het orthopedagogisch werkveld staan.
Hümeyra Istanbul orthopedagogie

Hümeyra, Istanbul

Verwacht het onverwachte en leer het ongeleerde.
Kyara Zuid-Afrika Orthopedagogie

Kyara, Zuid-Afrika

Buitenlandse stage was voor mij een cultureel en leerrijk avontuur waarbij ik veel over mezelf heb geleerd!
Soraya Suriname

Soraya Suriname

Mijn buitenlandse stage was een onvergetelijke en buitengewone kans om de perfecte groeimogelijkheden als professional binnen een nieuw werkveld te krijgen.
Saskia Duitsland

Saskia Duitsland

Orthopedagogie, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie - Evi Neven
Evi Neven
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie
Bart Nies
Lector Orthopedagogie
Margot Heylen
Lector Orthopedagogie
Inge Henrotay
Lector Orthopedagogie