6 leerlijnen van sociale readaptatiewetenschappen | UCLL

1. Sociaalpedagogisch

In de sociaalpedagogische leerlijn leer je om doorheen verschillende brillen te kijken naar opvoedingssituaties en de factoren die meespelen.

 • In de eerste fase neem je  essentiële onderdelen van dagdagelijkse opvoedingssituaties onder de loep en krijg je  inzicht in het veld van de jeugdhulp.
 • In de tweede fase kijken we hoe we kinderen, jongeren en gezinnen met specifieke noden en in moeilijker gezinssituaties kunnen ondersteunen.
 • In de derde fase pas je alles wat je geleerd hebt toe in concrete praktijk (casuïstiek).

2. Creativiteit

In de creatieve leerlijn ontdek je creatieve werkvormen en leer je creatief denken.

 • In de eerste fase verken je zelf je grenzen en durf je al eens uit je comfortzone stappen.
 • In de tweede fase pas je het geleerde toe op specifieke doelgroepen.
 • In de derde fase toon je je creatieve vaardigheden in de praktijk (casuïstiek) en het gedeelte praktijkonderzoek van het integratie-opleidingsonderdeel.

3. Communicatie

 • De communicatieve leerlijn vertrekt vanuit communicatietheorieën die je zal herkennen in je eigen dagdagelijkse leven. Daarnaast train je schriftelijke informatievaardigheden.
 • In de tweede fase oefen je communicatiestrategieën met kinderen en jongeren. In een driedaagse ontdek je groepsdynamische processen en leer je ze hanteren.
 • In de derde fase leer je communiceren in crisissituatie. Wat de groepsdynamische processen betreft, leer je nu ook groepen leiden. Je toont al je vaardigheden in het integratie-opleidingsonderdeel.

4. Beroepspraktijk

 • De leerlijn beroepspraktijk laat je vanaf de eerste fase kennismaken met het werkveld en met kinderen en jongeren. Nu duiken we echt in de praktijk via stages. Die vatten aan in de eerste opleidingsfase.  Je draait al 55 uren mee in een organisatie.
 • In de tweede en derde opleidingsfase worden de stages nog belangrijker en nemen ze meer plaats in in de opleiding. In de tweede fase zijn dat 200 uren
 • In de derde fase heb je een heel semester stage (500 uren). Tijdens een aantal terugkom-momenten werk je aan je beroepshouding.

5. Onderzoekend vermogen

 • In de leerlijn onderzoekend vermogen maken we je vertrouwd met basisprincipes voor praktijkonderzoek. Je leert er wetenschappelijke onderzoeksgegevens begrijpen en vaardigheden om systematisch onderzoekend te werk te gaan.
 • In de tweede fase onderzoek je in groep een wereldwijde opvoedkundige problematiek.
 • In de derde fase toon je je vaardigheden in een praktijkgericht onderzoeksproject.

6. Sociale inclusie en diversiteit

 • De leerlijn internationaal en diversiteit besteedt veel aandacht aan de multi-diverse wereld via theorie en ervaringen.
 • Je zal in de loop van de tweede of derde fase kunnen kennismaken met het werkveld in internationale contexten via uitwisselingsprojecten.
 • De opgedane kennis en vaardigheden kan je toepassen in het integratie-opleidingsonderdeel (casuïstiek) van de derde fase.

7. Over de hele opleiding gespreid

Professional in wording

Als jeugdprofessional is je eigen persoonlijkheid een heel belangrijke tool. Wij verwachten dat je tijdens de opleiding groeit als mens en als professional in relatie tot een steeds evoluerende wereld. Zelfregie, duurzame motivatie, focus, doorzettingsvermogen, zelfzorg en het ontwikkelen van een “growth mindset” … zijn sleutelwoorden binnen het opleidingsonderdeel ‘professional in wording’. Daarvoor geven we je vrije ruimte om kritisch te denken, te onderzoeken en gefascineerd te raken. Zo kan je vorm geven aan jezelf als toekomstig jeugdprofessional. ‘PIW’ is m.a.w. geen ‘vak’ in de opleiding maar een “rode draad” die doorheen de hele duur én over de hele breedte van de opleiding loopt.

Curriculum in schemavorm

Sociale readaptatiewetenschappen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Leen Van Den Broeck
Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen
Opleidingsverantwoordelijke SRW - Sven Van der Aa
Sven Van der Aa
Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen
Kristel Martens
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Lize Verbeke
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Katrien Reekmans
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen