Promotiefilm ANBN

Videoproject

Dit filmpje wil jongeren met een eetstoornis motiveren om contact op te nemen met ANBN vzw. 

Uitgelicht

Finaliste Vlaamse Bachelorprijs 2021
Wandelgids voor begeleiders
Psycho-educatie sociale angst

Bordspelen

Opvoedingskwaliteiten

Het project kwam tot stand in samenwerking met Kinder- en jeugdpsychiatrie UPC Z.org, MPK (Liesl Geeraert, Phd, behandelcoördinator en gezinstherapeute) en de UC Leuven-Limburg, opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het kader van het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit II met de studenten Gillaer Zoë, Mentens Paulien, Terlaeken Anke en Vanbedts Fien als lid van het projectgroepje.

DOEL: Bespreekbaar maken en versterken van opvoedingskwaliteiten.

DOELGROEP: Ouders/opvoeders wiens kinderen opgenomen zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

MIDDEL: Bordspel en website met bespreking van concrete opvoedingssituaties gekaderd in de opvoedingspiramide. Een handleiding met vragen en speelwijzen. 

Sociale media - Social girls

'Social Girls' een informatief en preventief spel om pubermeisjes (14 - 18 jaar) te sensibiliseren rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op sociale media. 

Silke Verhulst maakte dit in het kader van haar Bachelorproject in samenwerking met OBC Espero. Ze eindigde met dit project bij de laatste vijf genomineerden voor de Vlaamse Scriptieprijs in 2016. 

Boekjes

Werkboekje sociale vaardigheden

Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking van vzw Centrum geestelijke Gezondheidszorg Andante, jeugdteam Berchem en University College Leuven Limburg , opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het kader van het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit, met de studenten Paulien Boon, Lore S'heeren, Joke Moelans en Charlotte Vercauteren als lid van het projectgroepje.

DOEL: Zorgen voor meer continuïteit tussen de groepssessies in CGG Andante en transfer naar de thuissituatie. 

DOELGROEP: Kinderen van 5 en en 6e leerjaar die het groepsaanbod Sociale Vaardigheden volgen van CGG Andante, jeugdteam Berchem.

MIDDEL: Werkboekje

Omgaan met alleen zijn

Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs, deelwerking MFC Damerveld en de hogeschool UC Leuven-Limburg in het kader van de opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het opleidingsonderdeel creatieve professionaliteit met de studenten Berghman Dylan, Caron Silke, Hendrickx Carmen, Meulemans Laurens, Peeters Lize als lid van het projectgroepje.

DOEL: Jongeren leren om zinvol om te gaan met het alleen zijn en gevoelens van eenzaamheid.

DOELGROEP: Jongeren en jongvolwassenen die verblijven in MFC Damerveld, deelwerking van Jeugdzorg Emmaüs.

MIDDEL: Duizend-en-één ideeën om je tijd alleen zinvol door te brengen, verwerkt in een boekje én een website. Jongeren die al geconfronteerd werden met eenzaamheid, getuigen. Voor de begeleiders is er een handleiding voor individuele begeleiding uitgewerkt.

Werkboek zelfverwondend gedrag

In het kader van haar Bachelorproject maakte Eline Van Gils het werkboek 'Een (pijnlijke) verdoving'.

Het  biedt handvaten om het zelfverwondend gedrag te doen afremmen, geeft voorbeelden van het proces van andere jongeren, suggereert alternatieven voor zelfverwondend gedrag, geeft krachtgerichte opdrachten, promoot zelfzorg en geeft nuttige info en adressen.

Met dit werkboek eindigde Eline Van Gils in 2017 bij de laatste 10 genomineerden van de Vlaamse Scriptieprijs.

Werkboekje actieve reflectietechnieken Try Out vzw

Try-Out heeft als doel jongeren een adempauze bieden en ze zo snel mogelijk, door te werken met of zoeken naar talenten, (opnieuw) te laten aansluiten bij een regulier dagbestedingsaanbod.

De studenten SRW maakten een werkboekje met actieve reflectietechnieken, gebaseerd op de methodiek van Active Reviewing. 

Dit informatieboekje is tot stand gekomen in samenwerking  met Try-out vzw en de UC Leuven-Limburg, opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het kader van het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit II  met de studenten Caro Nijs, Debbie Geybels, Hanne Kaut en Kelly Urlings.

CASE: genderstereotypes doorbreken bij kleuters

Workshop & lied

Doel van dit project was om genderstereotypes bij kleuters te doorbreken in de kleuterschool. De studenten ontwikkelden hiervoor een workshop (hoekenwerk), genderneutrale tekeningen en een lied. 

Dit project ‘genderstereotyperingen doorbreken bij kleuters’ kwam tot stand in samenwerking met vzw Zijn en de UC Leuven-Limburg, opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het kader van het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit II met de studenten Rani Claes, Fran De Block, Simon Rombauts, Nick Van Audenhoven en Hanne Vandevenne.

Poppenhuis

Huis vol Gevoelens

Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking van de buitengewone basisschool de Sprankel te Mechelen en de University College Leuven-Limburg, opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn binnen het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit met de studenten, Kimberley van den Broeck, Taike Hannes, Maaike Le Page en Sophie Torfs als lid van het projectgroepje.

DOEL: Het doel van het ‘Huis vol Gevoelens’ is om kinderen bij te brengen welke basisemoties er bestaan, hoe je hiermee kan omgaan en om aan te tonen dat het perfect normaal is om deze emoties te hebben. 

DOELGROEP: De leerlingen van de buitengewone basisschool de Sprankel te Mechelen en hun leerkrachten. 

MIDDEL: 'Het huis visualiseert veel voor kinderen en met de verhaallijn als hulpmiddel wordt het een heus poppenspel dat zowel voor de kinderen als door de kinderen gespeeld kan worden. Het is belangrijk om te benadrukken dat emoties normaal – oke – goed zijn, en dat deze altijd en overal kunnen voorkomen. Op de zolderkamer hebben wij één grote ton voorzien met enkele hulpmiddeltjes die aangegeven worden door de monstertjes om met emoties te leren omgaan. Indien dit mogelijk is voor de kinderen kunnen ze (samen in groep) kijken welke hulpmiddeltjes goed zijn en welke wat minder. Deze kunnen dan onderverdeeld worden in de twee tonnen ernaast (‘duim omhoog’ voor goed en ‘duim omlaag‘ voor minder goed). De verhaallijn die wij meegeven bij het huis kan dienen als ondersteuning of rode draad. We vinden het echter heel belangrijk om te benadrukken dat er voor elke leerkracht nog vrijheid is om zijn eigen insteek te brengen in het geheel. '  (uit de werkfiche: Thuis in emoties)

Welkom in onze Leefgroep

Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking van vzw Sporen, deelwerking De Pijl te Hoeilaart en University College Leuven Limburg , opleiding SRW, kinderen, jongeren en welzijn in het kader van het opleidingsonderdeel Creatieve Professionaliteit, met de studenten Hedy Meliado, Ellen Verdeyen, Margot Vandenbossche, Lien Schram en Hanne Loockx als lid van het projectgroepje.

DOEL: Werking van de leefgroep de Pijl van vzw Sporen op maat van het kind bespreekbaar maken. 

DOELGROEP: Jonge kinderen die opgenomen worden in de leefgroep de Pijl en hun context (ouders, leerkracht,...)

MIDDEL: Poppenhuis waar elke kamer een leefregel of manier van omgang uitlegt aan het kind. Een verhaal met poppenkastfiguurtje  Emiel die de verschillende kamers van het huis bezoekt. Een handleiding voor de opvoeders van de leefgroep en de (kleuter)leerkracht van het kind.

Sociale readaptatiewetenschappen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Opleidingsverantwoordelijke SRW - Sven Van der Aa
Sven Van der Aa
Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen
Jan Van Branteghem
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Kristel Martens
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Lize Verbeke
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen